Wpływ rozstawy roślin na plonowanie papryki (Capsicum annuum L.) w uprawie polowej

Halina Barbara Buczkowska

Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Doświadczalna 50 A, 20-280 Lublin, Polska
https://orcid.org/0000-0003-1980-7704

Anna Iwona Orzechowska

Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Doświadczalna 50 A, 20-280 Lublin, Polska
https://orcid.org/0009-0004-4395-8275


Abstrakt

Papryka słodka jest jednym z najczęściej uprawianych warzyw na świecie. Ma duże wymagania środowiskowe i uprawiana jest z rozsady. W tym doświadczeniu prześledzono wpływ rozstawy roślin na plonowanie trzech polskich odmian papryki słodkiej: Caryca F1, Mino, Roberta
F1. Zastosowano cztery rozstawy: 0,67 m × 0,30 m; 0,67 m × 0,40 m; 0,67 m × 0,50 m; 0,67 m × 0,60 m. Największy plon handlowy i największą liczbę owoców uzyskano z uprawy w najmniejszej rozstawie (0,67 m × 0,30 m), najwcześniejszy zaś w rozstawie największej (0,67 m × 0,60 m). Rozstawa roślin nie miała istotnego wpływu na zawartość wybranych składników chemicznych. Niezależnie od stosowanej rozstawy oceniane odmiany różniły się pod względem parametrów plonowania i zawartości wybranych składników chemicznych.

Słowa kluczowe:

zagęszczenie, sadzenie, plon, składniki chemiczne

Abu N.E., Odo C.V., 2017. The effect of plant density on growth and yield of ‘Nsukka Yellow’ aromatic pepper (Capsicum annuum L.). Afr. J. Agric. Res. 12(15), 1269–1277. https://doi.org/10.5897/AJAR2016.11923

Ahmad F., Mehta D.K., Verma R., 2021. Effect of mulching and planting density on production of sweet banana pepper (Capsicum annuum L.). Int. J. Chem. Stud. 9(1), 1373–1378. https://doi.org/10.22271/chemi.2021.v9.i1t.11413

Alabi E.O., Ayodele O.J., Aluko M., 2014. Growth and yield responses of bell pepper (Capsicum annuum, Rodo’Variety) to in-row plant spacing. J. Agric. Biolog. Sci. 9(11), 389–397.

Alam M.S., Saha S.R., Salam M.A., Alam M.S., Alam M.K., 2011. Effect of sowing time and plant spacing on the yield attributes of sweet pepper (Capsicum annuum L.). Bangladesh J. Agril. Res. 36(2), 271–278. https://doi.org/10.3329/bjar.v36i2.9254

Aminifard M.H., Aroiee H., Karimpour S., Nemati H., 2010. Growth and yield characteristics of paprika pepper (Capsicum annuum L.) in response to plant density. Asian J. Plant Sci. 9(5), 276–280.

Aminifard M.H., Aroiee H., Ameri A., Fatemi H., 2012. Effect of plant density and nitrogen fertilizer on growth, yield and fruit quality of sweet pepper (Capsicum annuum L.). Afr. J. Agric. Res. 7(6), 859–866. https://doi.org/10.5897/AJAR10.505

Ansa J.E.O., Woke C., 2018. Effect of spacing and poultry manure rates on growth, yield and quality of cayenne pepper (Capsicum frutescens. L.) in Southern Rain Forest of Nigeria. Int. J. Environ. Agric. Biotech. 3(4), 1234–1240. http://dx.doi.org/10.22161/ijeab/3.4.13

Buczkowska H., 2007. Evaluation of yielding of Polish sweet pepper cultivars in the field cultivation in the aspect of breeding progress. W: Katarzyna Niemiriwicz-Szczytt (red.), Progress in research on capsicum & eggplant. Warsaw University of Life Sciences Press, 257–265.

Buczkowska H., Najda A., 2002. A comparison of some chemical compounds in the fruit of sweet nd hot pepper (Capsicum annuum L.). Folia Hort. 14(2), 59–67.

Buczkowska H., Sałata A., Rożek E., 2014. Diversity of the utility and biological value of fruits of some sweet pepper cultivars. Acta Sci. Pol., Hort. Cult. 13(4), 49–62.

Charłampowicz Z., 1966. Analizy przetworów z owoców, warzyw i grzybów. Wyd. Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa.

Deepa N., Charanjit K., Balraj S., Kapoor H.C., 2006. Antioxidant activity in some red sweet pepper cultivars. J. Food Comp. Analysis 19(6–7), 572–578. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2005.03.005

Dobromilska R., 2000. Wpływ sposobu sadzenia rozsady roślin na wzrost, plonowanie i wartość biologiczną papryki odmiany Mayata F1. Annales UMCS, sec. EEE Horticultura 8, 333–339.

Edgar O.N., Gweyi-Onyango J.P., Korir N.K., 2017. Plant row spacing effect on growth and yield of green pepper (Capsicum annuum L.) in Western Kenya. Arch. Cur. Res. Inter. 7(3), 1–9. https://doi.org/10.9734/ACRI/2017/33101

Gajc-Wolska J., Skąpski H., 2002. Yield of field-grown sweet pepper depending on cultivars and growing conditions. Folia Hort. 14(1), 95–103.

Gajc-Wolska J., Zielony T., Łyszkowska M., 2007. The effect of Goteo and BM 86 on field and fruit quality of sweet pepper (Capsicum annuum L.) cultivars in the field production. W: K. Niemiriwicz-Szczytt (red.), Progress in research on capsicum & eggplant, Warsaw University of Life Sciences Press, 267–274.

Golcz A., Kozik E., 2004. Effect of several agrotechnical factors on vitamin C content in pepper (Capsicum annuum L.) and lettuce (Lactuca sativa L.). Rocz. Akad. Rol. Pozn., Ogrodnictwo 37, 67–74.

Islam M., Saha S., Akand H., Rahim A., 2011. Effect of spacing on the growth and yield of sweet pepper (Capsicum annuum L.). J. Cent. Eur. Agric. 12(2), 328–335. https://doi.org/10.5513/JCEA01/12.2.917

Jadama L., Jammeh P.T., Cham A.K., Diedhiou I., 2021. Effect of different spacing on the growth and yield of California Wonder bell pepper (Capsicum annuum L.) on sandy loam soil in the Gambia. Asian J. Biol., 12(1), 1–9. https://doi.org/10.9734/AJOB/2021/v12i130152

Jadczak D., Grzeszczuk M., Kosecka D., 2009. Ocena wielkości i jakości plonu wybranych odmian papryki ostrej w zależności od liczby sadzonych roślin w gnieździe. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 539(1), 221–228.

Jadczak D., Grzeszczuk M., Kosecka D., 2010. Quality characteristics and content of mineral compounds in fruit of some cultivars of sweet pepper (Capsicum annuum L.). J. Elementol. 15(3), 509–515.

Khasmakhi-Sabet A., Sedaghathoor Sh., Mohammady J., Olfati J.A., 2009. Effect of plant density on bell pepper yield and quality. Int. J. Veg. Sci. 15(3), 264–271. https://doi.org/10.1080/19315260902830793

Korenman I.M., 1973. Analiza fitochemiczna. Metody oznaczania związków organicznych. WNT, Warszawa.

Kumar A., Rana S.S., 2018. Effect of spacing and nitrogen level on growth and yield of bell pepper (Capsicum annuum L.) under dry temperate climate of western Himalayas. J. Crop Weed 14(1), 78–81.

Lal M., Kanwar H.S., Kanwar R., 2014. Impact of spacing and training on seed yield of capsicum, Capsicum annuum L. under protected conditions. Int. J. Farm Sci. 4(3), 42–48.

Lee S.K., Kader A.A., 2000. Preharvest and postharvest factors influencing vitamin C content of horticultural crops. Postharv. Biol. Technol. 20(3), 207–220. https://doi.org/10.1016/S0925-5214(00)00133-2

Navarro J.M., Flores P., Garrido C., Martinez V., 2006. Changes in the contents of antioxidant compounds in pepper fruits at different ripening stages, as affected by salinity. Food Chem. 96(1), 66–73.

Orłowski M., Grzeszczuk M., Jadczak D., 2004. The estimation of the yield and content of some chemical compounds in the fruits of chosen hot pepper (Capsicum annuum L.) cultivars. Folia Hort. 16(2), 11–16.

PN-90/A-75101.02. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie zawartości ekstraktu. Polski Komitet Normalizacyjny: Warszawa, Polska, 2002.

Pramanik K., Mohapatra P.P., Pradhan J., Acharya L.K., Jena C., 2020. Factors influencing performance of capsicum under protected cultivation: A review. Int. J. Environ. Clim. Chang. 10(12), 572–588. https://doi.org/10.9734/IJECC/2020/v10i123033

Rekowska E., 2007. Produkcja rozsady warzyw. W: M. Knaflewski (red.), Ogólna uprawa warzyw. PWRiL, Poznań, 181–189.

Rożek E., Nurzyńska-Wierdak R., Kosior M., 2012. The yield structure and technological traits of fruits of several sweet pepper cultivars from a single harvest. Acta Sci. Pol., Hort. Cult. 11(5), 31–41.

Roy S., Kumar N., Singh D.K., Srivastava A.K., 2011. Effect of organic growing media and crop geometry on growth and yield of Capsicum var. California wonder under protected condition in North West Himalayas. Veg. Sci. 38(1), 53–57.

Russo V.M., 2003. Planting date and plant density affect yield of pungent and nonpungent jalapeño peppers. Hort. Sci. 38(4), 520–523.

Salau A.W., Hammed O.B., Makinde E.A., Olosunde O.M., 2019. Growth and fruit yield of pepper species as affected by plant spacing. Int. J. Veg. Sci. 25(2), 164–175. https://doi.org/10.1080/19315260.2018.1489931

Sandhu R.K., Boyd N.S., Zotarelli L., Agehara S., Peres N., 2021. Effect of planting density on the yield and growth of intercropped tomatoes and peppers in Florida. Hort. Sci. 56(2), 286–290. https://doi.org/10.21273/HORTSCI15567-20

Santos H.C.A., de Lima jr, J.A., da Silva A.L.P., de Castro G.L.S., Gomes R.F., 2020. Yield of fertigated bell pepper under different soil water tensions and nitrogen fertilization. Rev. Caatinga 33(1), 172–183. https://doi.org/10.1590/1983-21252020v33n119rc

Satpute P., Bharad S.G., Korde S., 2013. Effect of spacing and plant architecture on yield and economics of Capsicum under net house conditions. HortFlora Resc. Spectrum 2(2) 150–152.

Sharma R., Kumar R., 2017. Growth, flowering and yield of chilli, Capsicum annuum L. as influenced by spacing and growing conditions. Int. J. Pure App. Biosci. 5(5), 524–527. http://dx.doi.org/10.18782/2320-7051.5858

Silva A.W.B., da Silva B.D.N., da Costa A.L., Cézar K.C., Gomes L.A.A., de Oliveira C.L., 2021. Planting density and yield of sweet pepper grown in an organic system. Pesq. agropec. bras. 56. https://doi.org/10.1590/S1678-3921.pab2021.v56.02470

Pobierz

Opublikowane
2023-12-21Halina Barbara Buczkowska 
Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Doświadczalna 50 A, 20-280 Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0003-1980-7704
Anna Iwona Orzechowska 
Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Doświadczalna 50 A, 20-280 Lublin, Polska https://orcid.org/0009-0004-4395-8275Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora