Wpływ stałego pola magnetycznego na układ prooksydacyjny i antyoksydacyjny oraz zmianę zawartości alkaloidów w bieluniu dziędzierzawie (Datura stramonium L.)


Abstrakt

Działanie promieniowania magnetycznego na układ prooksydacyjny, antyoksydacyjny i zawartość alkaloidów w Datura stramonium L. (bieluń dziędzierzawa) dotychczas nie były badane. Celem niniejszej pracy było zbadanie działania stałego pola magnetycznego na homeostazę i zawartość alkaloidów w siewkach Datura stramonium L. W doświadczeniu przeanalizowano zawartość aktywnych produktów TBА (tiobarbitur kwas), dysmutazy ponadtlenkowej i aktywność katalazy w sadzonkach pod wpływem stałego natężenia pola magnetycznego 3 mT i 10 mT w czasie 30 minut lub 22 godzin. Zawartość alkaloidów w wyciągu z liści i łodyg siewek oznaczano metodą chromatograficzną. Długi czas oddziaływania stałego pola magnetycznego spowodował wzrost produktów peroksydacji lipidów, intensyfikację dysmutazy ponadtlenkowej i wzrost aktywności katalazy w siewkach. Zawartość skopolaminy zależy od czasu ekspozycji na działanie stałego pola magnetycznego, czynnik ten jednak nie miał istotnego wpływu na zawartość atropiny. Rezultaty badań potwierdziły wyniki analizy wariancji.


Słowa kluczowe

Datura stramonium; stałe pole magnetyczne; peroksydacja lipidów; dysmutaza ponadtlenkowa; katalaza

Anand A., Nagarajan S., Verma A., 2012. Pre–treatment of seeds with static magnetic field a meliorates soil water stress sin seedlings of maize (Zeamays L.). Indian J. Biochem. Biophys. 49(1), 63–70.

Barаn B., 1998. Effect of magnetic field on the kinetics of chemical reactions. Ukr. Chem. Mag. 64(4), 26–29.

Bhardwaj J., Anand A., Nagarajan S., 2012. Biochemical and biophysical changes associated with magneto priming in germinating cucumber seeds. Plant Physiol. Biochem. 57, 67–73.

Bilchuk V., Rossihina-Galic A., 2014. Changes activity of antioxidant enzymes in vegetative organs PopulusNigra L. in conditions aerotechnogenic pollution. Visn. Lviv univ., ser. Biology 64, 293–299.

Bingi А., Savin A., 2003. Physical Effects of weak magneticfields on biological systems. UFN 173(3), 265–300.

Cakmak T., Dumlupinar R., Erdal S., 2010. Acceleration of germination and early growth of wheat and bean seedlings grown under various magnetic field and osmotic conditions. Bioelectromagnetics 31(2), 120–129.

Cakmak T., Cakmak Z., Dumlupinar R., Tekinay T., 2012. Analysis of apoplastic and symplastic antioxidant system in shallot leaves: impacts of weak static electric and magnetic field. J. Plant. Physiol. 169(11), 1066–1073.

Iranbakhsh A., Oshaghi M., Majd A., 2006. Distribution of atropine and scopolamine indifferent organs and stages of development in Datura stramonium L. (solanaceae). Structure and ultrastructure of biosynthesizing cells. Acta Biol. Сrac., Ser. Botanica 48(1), 13–18.

Jinapang P., Prakob P., Wongwattananard P., 2010. Growth characteristics of mung beans and water convolvuluses exposed to 425-MHz electromagnetic fields. Bioelectromagnetics 31(7), 519–527.

Korolyuk M., Ivanova L., Mayorova G., 1988. Method for determination of catalase activity. Lab. Delo. 1, 16–19.

Kostiuk V., Potapovich I., Kovaleva. V., 1990. A simple and sensitive method of determination of superoxide dismutase activity based on the reaction of quercetin oxidation. Vopr. Med. Khim. 36(2), 88–91.

Lowry O. H., Rosenbrough N. J., Farr A. L., Randall R., 1951. Protein measurement with the folin phenol reagent. J. Biol. Chem. 193(1), 265–275.

Mamenko T., Yaroshenko A., Myhalko L., 2014. The physiological role of antioxidant processes to provide drought resistance winter wheat. Physiol. Genet. Plants 45(1), 65–73.

Novitskii Yu., Novitskaya G., Serdyukov Yu., Kocheshkova T., Dobrovolskii M., Molokanov D., 2011. Effect of weak permanent magnetic field on the lipid peroxidation in radish seedlings. IX International Crimean Conference “Cosmos and Biosphere”, 64–65.

Payez A., Ghanati F., Behmanesh M., 2013. Increase of seed germination, growth and membrane integrity of wheat seed lings by exposure to static and a 10-KHz electromagnetic field. Electromagn. Biol. Med. 32(4), 417–429.

Sahebjamei H., Abdolmaleki P., Ghanati F., 2007. Effects of magnetic field on the antioxidant enzyme activities of suspension-cultured to baccocells. Bioelectromagnetics 28(1), 42–47.

Scrape I.D., Pashkovskyi M.V., Skvarko K.O., 2008. Effect of constant magnetic field on the growth processes in plants. Biophysical mechanisms of living systems, 88–89.

Shine M., Guruprasad K., Anand A., 2011. Enhancement of germination, growth, and photosynthesis in soybean by pre-treatment of seeds with magnetic field. Bioelectromagnetics 32(6), 474–84.

Shine M., Guruprasad K., Anand A., 2012. Effect of stationary magnetic field strengths of 150 and 200 mT on reactive oxygen species production in soybean. Bioelectromagnetics 33(5), 428–437.

Timirbulatov R.A., Seleznev E.I., 1981. Method for increasing the intensity of free radical oxidation of lipid–containing components of the blood and its diagnostic significance. Laboratory (4), 209–211.

Vashisth A., Nagarajan S., 2008. Exposure of seeds to static magnetic field enhances germination and early growth characteristics in chickpea (Cicer Arietinum L.). Bioelectromagnetics 29(7), 571–578.

Vashisth A., Nagarajan S., 2010. Characterization of water distribution and activities of enzymes during germination in magnetically-exposedmaize (Zeamays L) seeds. Indian J. Biochem. Biophys. 47(5), 311–318.

Vashisth A., Nagarajan S., 2010. Effect on germination and early growth characteristics in sun flower (Helianthusannuus) seed sexposed to static magnetic field. J. Plant. Physiol. 167(2), 149–156.

Opublikowane : 2017-10-30


BENO, Y., ZYN, A., BREZVYN, O., & DYKA, M. (2017). Wpływ stałego pola magnetycznego na układ prooksydacyjny i antyoksydacyjny oraz zmianę zawartości alkaloidów w bieluniu dziędzierzawie (Datura stramonium L.). Agronomy Science, 72(3), 51-59. https://doi.org/10.24326/as.2017.3.5

YU. J. BENO 
1. Ivan Franko National University of Lviv, 4, Hrushevskyі St., Lviv 79005; 2. Lviv Expert Center of Scientific Researches of Ministry of Internal Affairs of Ukraine, 24 Konyushynna St., Lviv 79040  Ukraina
A. R. ZYN 
Lviv Expert Center of Scientific Researches of Ministry of Internal Affairs of Ukraine, 24Konyushynna St., Lviv 79040  Ukraina
O. M. BREZVYN 
State Scientific–Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives 11 Donetska St., Lviv 79019  Ukraina
M. V. DYKA  marydyka16@gmail.com
Ivan Franko National University of Lviv, 4, Hrushevskyі St., Lviv 79005  Ukraina
Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.