Wstępna ocena Avena sterilis L. pod kątem odporności na rdzę koronową owsa


Abstrakt

Podstawowym źródłem genów odporności na rdzę koronową owsa (Pc) w rodzaju Avena są przede wszystkim gatunki heksaploidalne, a wśród nich A. sterilis L. będący donorem największej ilości genów Pc. W niniejszym badaniu oceniono na etapie siewki odporność na rdzę koronową pochodzących z 21 krajów genotypów A. sterilis pozyskanych z europejskiego i północnoamerykańskich banków genów. Testy przeprowadzono za pomocą testu żywiciel–patogen, z zastosowaniem dwóch izolatów Puccinia coronata f. sp. avenae. Spośród 45 analizowanych genotypów owsa, 12 było odpornych na jeden izolat rdzy koronowej (3.2). Odporność na oba patotypy prezentowały dwa genotypy A. sterilis, z których pierwszy pochodził z Libii (AVE 2532), a drugi z Portugalii (CN 26036). Konieczne są dalsze badania w celu oceny podłoża genetycznego odkrytej odporności, jednak uzyskane wyniki stanowią cenny pierwszy krok w identyfikacji obiecujących, nowych źródeł odporności na rdzę koronową owsa.


Słowa kluczowe

Avena sterilis L.; Puccinia coronata f. sp. avenae; test żywiciel–patogen; linie referencyjne

Aung T., Chong J., Leggett M., 1996. The transfer of crown rust resistance Pc94 from a wild diploid to cultivated hexaploid oat. In: G.H.J. Kema, R.E. Niks, R.A. Daamen (eds.), 9th International European and Mediterranean Cereal Rust and Powdery Mildews Conference 2–6 September 1996. Wageningen, European and Mediterranean Cereal Rust Foundation, Lunteren, Netherlands, 167–171.
Cabral A.L., Park R.F., 2014. Seedling resistance to Puccinia coronata f. sp. avenae in Avena strigosa, A. barbata and A. sativa. Euphytica 196, 385–395.
Carson M.L., 2011. Virulence in oat crown rust (Puccinia coronata f. sp. avenae) in the United States from 2006 through 2009. Plant Dis. 95, 1528–1534. https://doi.org/10.1094/PDIS-09-10-0639
Carson M.L., 2009. Broad-spectrum resistance to crown rust, Puccinia coronata f. sp. avenae, in accessions of the tetraploid slender oat, Avena barbata. Plant Dis. 93, 363–366.
carto.com
Chong J. (n.d.). Pedigree information. Cereal Research Centre, Agriculture & Agri-Food Canada, Winnipeg, Manitoba, Canada (unpublished).
Chong J., Gruenke J., Dueck R., Mayert W., Mitchell Fetch J.W., McCartney C.A., 2011. Virulence of Puccinia coronata f. sp. avenae in the eastern prairie region of Canada during 2007–2009. Can. J. Plant Pathol. 33, 77–87. https://doi.org/10.1080/07060661.2010.546957
Jiráková H., Hanzalová A., 2008. Crown rust pathotypes determined on oats in the Czech Republic from 2004 to 2006 and reaction to oat cultivars. Czech J. Genet. Plant Breed. 2, 60–65.
Leonard K.J., Anikster Y., Manisterski J., 2004. Patterns of virulence in natural populations of Puccinia coronata on wild oat in Israel and in agricultural populations on cultivated oat in the United States. Phytopathology 94, 505–514. https://doi.org/10.1094/PHYTO.2004.94.5.505
Menzies J.G., Xue A., Dueck R., Greunke J., 2015. Virulence of Puccinia coronata f. sp. avenae
in Canada; 2010 to 2014. In: 14th International Cereal Rust and Powdery Mildew Conference 5–8 July 2015. Denmark, Copenhagen, p. 95.
Murphy H.C., 1935. Physiologic specialisation in Puccinia coronata f. sp. avenae. Bull. US Dep. Agric. 433, 1–48,
Nazareno E.S., Li F., Smith M., Park R.F., Kianian S.F., Figueroa M., 2018. Puccinia coronata f. sp. avenae: a threat to global oat production. Mol. Plant Pathol. 19, 1047–1060. https://doi.org/10.1111/mpp.12608
Paczos-Grzęda E., Sowa S., 2019. Virulence structure and diversity of Puccinia coronata f. sp. avenae P. Syd. & Syd. in Poland during 2013–2015. Plant Dis. 103, 1559–1564. https://doi.org/10.1094/PDIS-10-18-1820-RE
Rothman P.G., 1984. Registration of four stem rust and crown rust resistant oat germplasm lines. Crop Sci. 24, 1217.
Simons M.D., 1965. Seedling resistance to Puccinia coronata avenae race 264 found in Avena sterilis. Phytopathology 55, 700–701.
Simons M.D., Martens J.W., McKenzie R.I.H., Nishiyama I., Sadanaga K., Šebesta J., Thomas H., 1978. Oats: a standardized system of nomenclature for genes and chromosomes and catalog of genes governing characters. US Department of Agricultural Handbook No. 509, Madison, WI: US Department of Agriculture.
Sowa S., Paczos-Grzęda E., Koroluk A., Okoń S., Ostrowska A., Ociepa T., Chrząstek M., Kowalczyk K., 2016. Resistance to Puccinia coronata f. sp. avenae in Avena magna, A. murphyi, and A. insularis. Plant Dis. 100, 1184–1191. https://doi.org/10.1094/PDIS-06-15-0671-RE
Wahl I., Anikster Y., Manisterski J., Segal A., 1984. Evolution at the center of origin. In: Bushnell W.R., Roelfs A.P. (eds.), The cereal rusts. Academic Press, Orlando, Florida, 51–88.
Wong L.S.L., McKenzie R.I.H., Harder D.E., Martens J.W., 1983. The inheritance of resistance to Puccinia coronata and of floret characters in Avena sterilis. Can. J. Genet. Cytol. 25, 329–335. https://doi.org/10.1139/g83-052

Opublikowane : 2020-07-17


SOWA, S. (2020). Wstępna ocena Avena sterilis L. pod kątem odporności na rdzę koronową owsa. Agronomy Science, 75(2), 37-45. https://doi.org/10.24326/as.2020.2.3

SYLWIA SOWA  sylwia.sowa@up.lublin.pl
Institute of Plant Genetics, Breeding and Biotechnology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland  Polska
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.