Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Kształtowanie zadarnienia i składu florystycznego zbiorowisk trawiastych pod wpływem zabiegów pratotechnicznych na składowisku popiołu EC Siekierki

Agnieszka Gutkowska

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach ul. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Poland

Bogumiła Pawluśkiewicz

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


Abstrakt

The aim of this paper was estimation of the state of plants of the ash dump Electrical Power Station "Siekierki” and a possibility of their improvement by changing pratotechnical cultivators intensity. Effect of fertilisation (160, 240, 360 kg/ha NKP) and mowing (2 and 4 cuts per year) on the soil cover and botanical components of three grasslands was studied. The most quickly improvement of turfness in hay-growing meadows community on the hilltop with frequent mowing was obtained. The improvement of turfness on the slopes, particularly in hay-growing meadows with the big part ruderal species community, was slower. The fertilisation decided about soil cover. The higher fertilisation and frequently mowing increased the percentage of low grasses in biomass.

Słowa kluczowe:

botanical components, pratotechnical cultivators on the ash dump

Pobierz

Opublikowane
27-12-2006Agnieszka Gutkowska 
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach ul. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Poland
Bogumiła Pawluśkiewicz 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora