Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wybrane cechy biologiczne i występowanie Anthoxanthum aristatum Boiss. na Wysoczyźnie Kałuszyńskiej

TERESA SKRAJNA

Katedra Ekologii Rolniczej Akademii Podlaskiej, ul. Prusa, 1408-110 Siedlce

JANINA SKRZYCZYŃSKA

Katedra Ekologii Rolniczej Akademii Podlaskiej, ul. Prusa, 1408-110 Siedlce


Abstrakt

The results of studies carried out in agrocenoses and post-agricultural wastelands in the Kałuszy ska Upland mesoregion between 2003 and 2007 are presented in the paper. The investigations were focused on the occurrence, development as well as variability of morphological features of Anthoxanthum aristatum in various habitat conditions. Five populations of Anthoxanthum aristatum developing in a dense rye field, very scattered rye cultivation, overgrown stubblefield, potato cultivation and a several-year-old fallow land were selected for biometric studies. The populations were examined with respect to 10 morphological features. Anthoxanthum aristatum is a common species, spreading over new territories in the area of Kałuszy ska Upland. It was recorded from 74 stations in the mesoregion so far. The analysis of the results of biometric features demonstrated large differences in the morphological structure of species depending on the origin of specimens. The most propagated and fertile individuals were found on post-agricultural wastelands. On average, the highest specimens were characteristic of the population growing in potato cultivation. Significance of differences between Anthoxanthum aristatum populations depending on the station was proved statistically. 


Pobierz

Opublikowane
2007-12-28TERESA SKRAJNA 
Katedra Ekologii Rolniczej Akademii Podlaskiej, ul. Prusa, 1408-110 Siedlce
JANINA SKRZYCZYŃSKA 
Katedra Ekologii Rolniczej Akademii Podlaskiej, ul. Prusa, 1408-110 SiedlceLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora