Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Energia i zdolność kiełkowania Triticum aestivum i Hordeum vulgare w zależności od potencjału allelopatycznego wodnych wyciągów z Galium aparine

EWA KWIECIŃSKA-POPPE

Katedra Ekologii Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie ul. Akademicka13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158

PIOTR KRASKA

Katedra Ekologii Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie ul. Akademicka13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158

EDWARD PAŁYS

Katedra Ekologii Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie ul. Akademicka13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158


Abstrakt

The research assessed how water extracts from Galium aparine affect the germination energy and capacity, as well as the length of the seedling root and the first leaf of the ‘Turnia’ cultivar of wheat and of the ‘Rataj’ cultivar of barley.

The experiment was conducted under laboratory conditions, with the use of Petri dishes. The influence of three concentrations of water extracts prepared from the dry and fresh mass of the plant’s above-ground parts was examined. Petri dishes watered with distilled water constituted the control object.

Water extracts prepared from the Galium aparine dry and fresh mass reduced the germination capacity and energy of wheat and barley in direct proportion to the increase of the concentration. Higher concentrations of water extracts reduced, to a significantly larger extent, the growth of the first leaf and seedling roots of both species. The lowest-concentration water extracts from the Galium aparine fresh mass stimulated the growth of the first leaf and seedling root of the cereals under study. Water extracts prepared from Galium aparine fresh mass shortened the length of the seedling root of barley to a significantly larger extent than that of wheat.


Pobierz

Opublikowane
28-12-2007EWA KWIECIŃSKA-POPPE 
Katedra Ekologii Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie ul. Akademicka13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158
PIOTR KRASKA 
Katedra Ekologii Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie ul. Akademicka13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158
EDWARD PAŁYS 
Katedra Ekologii Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie ul. Akademicka13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>