Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Ocena rozwoju Festulolium brauni, Lolium perenne i Festuca pratensis w siewie czystym i ich mieszankach

Halina Lipińska

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni, Akademia Rolnicza w Lublinie Akademicka 15, 20–950 Lublin, PolandAbstrakt

Growth and development as well as yielding of Festulolium brauni with Festuca pratensis and Lolium perenne were compared in pot experiments. The species were sown in pure sowing and in mixtures of Festulolium brauni with Festuca pratensis and Festulolium brauni with Lolium perenne. The experiments were carried out on quartz sand substrate. Costant substrate humidity was maintained in all experimental objects. Hoagland’s 2 medium was applied every 7 days. Growth and development of the tested species was evaluated on a base of emergence (%), seedling height (cm), tillering intensity (number of shoots per plant), above ground part weight as well as root length and weight. Studies revealed that among the tested grass species, Festulolium brauni showed the highest plant emergence. The species was also characterized with higher tillering intensity as well as highest root length and weight. However, Festulolium brauni seedling height was lower than that of L. perenne. Dry matter yields of the tested grasses was at similar levels. When evaluating the parameters of the tested grasses in mixtures, the highest competitive ability of Festulolium brauni is worth underlining.


Pobierz

Opublikowane
16-12-2005Halina Lipińska 
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni, Akademia Rolnicza w Lublinie Akademicka 15, 20–950 Lublin, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>