Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ zróżnicowanej uprawy pożniwnej i przedsiewnej na plonowanie rzepaku ozimego uprawianego w wieloletniej monokulturze

Wpływ zróżnicowanej uprawy pożniwnej i przedsiewnej na plonowanie rzepaku ozimego uprawianego w wieloletniej monokulturze

Lesław Zimny

Katedra Ogólnej Uprawy roli i Ro lin, Akademia Rolnicza we Wrocławiu ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, Poland

Piotr Kuc

Katedra Ogólnej Uprawy roli i Ro lin, Akademia Rolnicza we Wrocławiu ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, PolandAbstrakt

In the paper the results of a three-year field trial performed at the Agricultural Station of University of Wroclaw in a 10–12-year old winter rape monoculture are presented. Two factors of the experiment were examined: varying pre-sowing tillage (a – ploughing to a depth of 20 cm, 2 – ploughing to a depth of 30 cm) and different methods of post-harvest tillage (1 – conventional tillage, 2 – ploughed down stubble crop, 3 – conventional tillage + herbicide, 4 – without postharvest tillage + herbicide, 5 – without post-harvest tillage and no herbicide treatment). The aim of the study was to examine the influence of different methods of post-harvest and pre-sowing soil tillage on the growth and yielding of spring rape. It was found that pre-sowing ploughing to a depth 20 cm compared to ploughing to 30 cm, increased seed, straw and fat yields of spring rape. Conventional tillage and herbicide was the most profitable tillage treatment for spring rape.


Pobierz

Opublikowane
16-12-2005Lesław Zimny 
Katedra Ogólnej Uprawy roli i Ro lin, Akademia Rolnicza we Wrocławiu ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, Poland
Piotr Kuc 
Katedra Ogólnej Uprawy roli i Ro lin, Akademia Rolnicza we Wrocławiu ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora