Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ nawożenia azotem na zawartość wybranych mikroelementów w ziarnie pszenicy jarej

Halina Borkowska

Abstrakt

The study was aimed to evaluate the influence of varied nitrogen fertilization on the content of Cu, Fe, Zn and Mn in spring wheat grain. Grain material originated from the field experiment performed in 1998–2000 and the following factors were included: three levels of nitrogen fertilization (50, 100 and 150 kg N/ha) and five spring wheat cultivars (Broma, Ismena, Jasna, Kontesa and Torka). Elements analysis was carried out by means of AAS technique. Fertilization at the level of 150 kg N/ha affected the decrease of copper and the increase of iron, zinc and manganese content in grain. Among the studied cultivars, the lowest amounts of copper, iron and manganese were found in Broma grain. 


Pobierz

Opublikowane
08-06-2004Halina Borkowska Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora