Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ nawożenia na wielkość i strukturę plonu bulw ziemniaka

Marek Kołodziejczyk

Abstrakt

The studies conducted in 2000–2002 aimed to determine the effect of diversified fertilization on the amount and structure of yield produced by two mid-early table potato tuber varieties. Irga and Baszta cultivars were evaluated using the following test fertilizers: white mustard catch crop, vermicomposts prepared from cattle manure and Polli-Pam fertilizer based on hen droppings (both were applied to rows simultaneously with planting) and mineral NPK fertilizer. The highest total yield, number of set tubers and their mean weight, percentage of commercial tubers and large size tubers fraction were obtained on mineral treatment. Polli-Pam proved the most effective from among the tested organic fertilizers, whereas the catch crop was the least efficient. Baszta was the best yielding cultivar. On the other hand, Irga c.v. was characterised by a significantly bigger percentages of commercial and large size tubers and mean tuber weight. A significant effect of the weather conditions on the amount and structure of yields was also noticed.


Pobierz

Opublikowane
09-09-2004Marek Kołodziejczyk Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora