Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ wapnowania, nawożenia azotem i fosforem na wysycenie kompleksu sorpcyjnego gleby kationami wymiennymi

Przemysław TkaczykWiesław Bednarek

Abstrakt

The main aim of the experiment was to estimate the influence of liming and mineral fertilization on sorptive complex saturation of exchangeable cations. The study was based on a 2-year-long pot experiment set up on soil sampled from topsoil of the podzolic soil of the
slightly-loamy-sand grain size composition. This soil was characterized by very acid reaction, a low content of available phosphorus and a very low content of available magnesium and potassium. The experimental elements were: nitrogen and phosphorus fertilization (granulated triplex superphosphate, phosphate rock) and liming of the soil. In each pot, there were 3 kilograms of soil. There were 4 replications of each combination (9), on very acid and limed soil. The soil was fertilized before seedtime, in each year of the experiment. The tested plant was spring barley. Soil liming influenced the increase of its saturation by alkaline cations (Ca2+) to a considerable degree, and caused essential reduction of Al3+ and H+ cations content in soil as well as reduction of total sorptive capacity. Phosphate rock influenced reduction of H+ content and increase of Ca2+ content.Nitrogen and granulated triplex superphosphate fertilization did not essentially influence the sorptive complex of soil.


Pobierz

Opublikowane
09-12-2004Przemysław Tkaczyk 
Wiesław Bednarek Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>