Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Agrofenologia pszenżyta jarego w Polsce

Eliza Raszka

Katedra Agrometeorologii, Akademia Rolnicza w Szczecinie, ul. Papieża Pawła VI 3, 71-459 SzczecinAbstrakt

In the present study the time and spatial process of triticale growth in the years 1984-1999 was considered. The main materials were the results of agrophenological observations of spring triticale in 50 experimental stations in Poland including the dates of sowing, emergence, tillering, shooting, heading, wax maturity and harvest. The statistical characterization of agrophenophases dates and duration of development periods were included. Maps of the spatial disposition of agrophenophases dates and the duration of sowing - wax maturity and sowing - harvest periods were drafted. The time differentiation of development phases course of spring triticale on the territory of Poland does not go beyond two weeks, whereas in the following years the dates of the beginning of agrophenophases can differ even by four weeks. Spring triticale agrophenophases started in southwest Poland the earliest, and in the north-east part of the country the latest. The mean duration of the period from sowing to wax maturity was up to 121 days, from an average below 110 days in eastern and north-eastern Poland to over 125 days in the Pomerania Lake District region and in the southern part of the Wielkopolska and Mazowsze regions. In the years when sowing was later than usual the period from sowing to wax maturity was significantly shorter.

Słowa kluczowe:

spring triticale, dates of agrophenophases, duration of development periods

Koziara W. 1996. Wzrost, rozwój oraz plonowanie pszenżyta jarego i ozimego w zależności od czynników meteorologicznych i agrotechnicznych. Rocz. AR w Poznaniu. Rozpr. Nauk. 269.
Maćkowiak H., Budzianowski G., Goworko W., Woś H. 2000. Reakcja odmian zbóż jarych: pszenżyta, owsa, pszenicy i jęczmienia na termin siewu. Folia Univ. Agric. Stetin. 206, Agri-cultura 82, 159-162.
Mazurek J. 1968. Przebieg wzrostu i rozwoju pszenicy jarej (T. vulgare) na tle zmiennych warunków meteorlogicznych. Pam. Puł. 31, 123-132.
Mazurek J., Mazurek J. 1990. Uprawa pszenżyta. PWRiL, Warszawa.
Lomas J. 1995. Meteorological requirements of the wheat crop. In: Agrometeorology of the Cere-als. International Conference. Poznań, IMGW, Warszawa, 59-85.
Petr J., Hradecka D. 1993. The formation of biological yield in triticale. Cereals Res. Commun. 21, 2/3, 221-229.
Witos-Watras A. 2001. Agrofenologia pszenicy jarej. W: Atlas klimatycznego ryzyka uprawy roślin w Polsce. Oprac. nauk. Cz. Koźmiński., B. Michalska, Wyd. AR Szczecin.
Zieliński J. (red.) 1986. Warunki agroklimatyczne Polski. IMGW, Warszawa
Pobierz

Opublikowane
31-12-2002Eliza Raszka 
Katedra Agrometeorologii, Akademia Rolnicza w Szczecinie, ul. Papieża Pawła VI 3, 71-459 SzczecinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.