Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Właściwości procesu produkcyjnego gospodarstw rolniczych makroregionu środkowowschodniego

Jan Zwolak

Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 37, 20-950 Lublin 1Abstrakt

The paper analyzes the impact of both intensive and extensive usage of basal production means potential on net production value at middle-east macroregion farms in the years 1997, 1998 and 1999 in Poland. The qualitative as well as quantitative analysis of basal production potential ratios allows to indicate their influence on net production at farms, therefore pointing to the necessary changes in the farming system towards effective using of basal production means potential.

Słowa kluczowe:

farm economic analysis, farm production process, farm production potential

Koralewski M.1996. Analiza semantyczna funkcji produkcji. Ekonomista, 5, 605-613.
Panek E. 1986. Optymalne trajektorie wzrostu w zagregowanych modelach ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Seria II, 82, 4–162.
Ploch J. 1975. Uwagi o metodzie analizy czynników produkcji. Bank i Kredyt, 12, 340-357.
Skarżyńska A., Augustyńska-Grzymek I. 2000. Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 1999 roku. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4/5, 98-126.
Pobierz

Opublikowane
31-12-2002Jan Zwolak 
Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 37, 20-950 Lublin 1Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora