Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

The effect of different doses of multi-nutrient fertilisers on macro-element content in two spring triticale cultivars

Emilia Rzążewska

Institute of Agriculture and Horticulture, Faculty of Agricultural Sciences, University of Siedlce, Prusa Street 14, 08-110 Siedlce, Poland
https://orcid.org/0000-0001-5870-5538


Abstrakt

A field experiment was conducted in the years 2017–2019 at Borki-Wyrki, Zbuczyn Gmina (commune). Three experimental factors were examined in the trial: factor one was spring triticale cultivar (Milewo, Dublet), factor two was mineral fertiliser type (Polifoska 6, Polifoska Krzem) and factor three was mineral fertiliser rate (0, 140, 280 and 420 kg ha–1). Phosphorus, potassium, magnesium, calcium and sodium contents in grain varied in study years as affected by weather patterns. The highest phosphorus, magnesium and sodium contents were determined in the grain of spring triticale cv. Dublet whereas the highest potassium and calcium contents in cv. Milewo grain. The applied fertiliser rates increased mineral contents, excluding magnesium and sodium, in the grain of test cultivars. Chemical composition analysis of grain of the spring triticale cultivars demonstrated that there was no significant effect of fertiliser type on grain quality.

Słowa kluczowe:

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus, macroelements, multi-nutrient fertilisers, fertiliser rate

Agrahari R.K, Kobayashi Y., Tanaka T.S.T., Panda S.K., Koyama H., 2021. Smart fertilizer manage-ment: the progress of imaging technologies and possible implementation of plant biomarkers in agriculture, Soil Sci. Plant Nutr. 67(3), 248–258. https://doi.org/10.1080/00380768.2021.1897479 DOI: https://doi.org/10.1080/00380768.2021.1897479

Brzozowska I., 2006. Wpływ herbicydów i sposobu nawożenia azotem na zawartość makroelementów w ziarnie pszenżyta ozimego [Influence of herbicides and method of nitrogen fertili-zation on the content of macroelements in winter triticale grain]. Pam. Puł. 142, 9–17.

Brzozowska I., Brzozowski J., 2016. Macronutrient contents in spring triticale grain depending on weed control method and level of nitrogen application. Fragm. Agron. 33(2), 15–22.

Dekić V., Milovanović M., Popović V., Jelić M., Perišić V., 2014. Effects of fertilization on yield and grain quality in winter triticale. Rom. Agric. Res. 31, 1–9.

Filipek T., 2001. The content nutrients and application of multicomponent fertilizers from KIZPS Siarkopol. Fol. Univ. Agric. Stetin., Agricultura 223(89), 41–46.

Gill K.S., Omokanye A.T., 2016. Spring triticale varieties forage yield, nutrients composition and suitability for beef cattle production. J. Agric. Sci. 8(10). http://dx.doi.org/10.5539/jas.v8n10p1 DOI: https://doi.org/10.5539/jas.v8n10p1

Górecki R.J., Grzesiuk S. (ed.), 2002. Fizjologia plonowania roślin [Physiology of plant yielding]. Wyd. UWM, Olsztyn, 14–18, 231–264.

Jaskulski D., Jaskulska I., Woźniak M., Osiński G., 2011. Assessment of variability of cereal grain quality as a component of fodder mixtures. Acta Sci. Pol., Agricultura 10(4), 87–95.

Klikocka H., Szostak B., Gaj R., Głowacka A., Narolski B., 2015. The uptake of phosphorus by spring triticale grain against the backdrop of soil tillage, mineral fertilization and soil chemical properties. Pol. J. Agron. 21, 3–10.

Knapowski T., Kozera W., Majcherczak E., Barczak B., 2010. Wpływ nawożenia azotem i cynki-em na skład chemiczny i plon białka ziarna pszenżyta jarego [Effect of nitrogen and zinc fertilization on chemical composition and protein yield of spring triticale grain]. Fragm. Agron. 27(4), 45–55.

Koc J., Szymczyk S., Sienkiewicz S., Wojnowska T., 1997. Wpływ jakości gleby i agrotechniki na zawartość i pobieranie magnezu przez pszenżyto jare [Influence of soil quality and agricultural technology on magnesium content and uptake by spring triticale]. Biul. Magnezol. 2(1), 37–44.

Kozera W., Knapowski T., Barczak B., Wszelaczyńska E., Pobereżny J., Mozolewski W., Świt-kowski M., 2015. Wpływ nawożenia azotem i cynkiem na zawartość magnezu i manganu w ziarnie pszenżyta jarego [Effect of nitrogen and zinc fertilization on magnesium and manga-nese content in spring triticale grain]. Ekol. Tech. 23(5), 233–237.

Kozłowska M. (ed.), 2007. Fizjologia roślin [Plant physiology]. PWRiL, Poznań, 173–186.

Krzywy E., Jakubowski W., Krzywy J., 2001. The influence of multi- and one- component fertilizers on the amount and some qualitative properties of plant yields. Part I. The influence of multi- and one- component fertilizers on the yield of plants and the contents of nitrogen, phosphorous, po-tassium, calcium, magnesium and sulphur in the crop. Fol. Univ. Agric. Stetin., Agricultura 223(89), 99–106.

Łysoń E., Biel W., 2016. Ocena składu chemicznego ziarna wybranych odmian żyta (Secale cerale L.) z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej [Evaluation of the chemical composition of grain of selected rye varieties (Secale cerale L.) from organic and conventional cultivation]. Żywn. Nauka Technol. Jakość 3(106), 91–101. DOI: https://doi.org/10.15193/zntj/2016/106/128

Nogalska A., Czapla J., Skwierawska M., 2010. The effect of multi-component fertilizers on spring wheat yield, the content and uptake of macronutrients. Pol. J. Natur. Sci. 25(4), 323–331. DOI: https://doi.org/10.2478/v10020-010-0029-3

Stankiewicz C., 2005. Skład aminokwasowy i wartość biologiczna białka pszenżyta jarego w zależności od gęstości wysiewu i stosowanych herbicydów [Amino acid composition and biological value of spring triticale protein depending on sowing density and applied herbicides]. Acta Sci. Pol., Agri-cultura 4(1), 127–139.

Stankowski S., Hury G., Jurgiel-Małecka G., Gibczyńska M., Kowalewska R., 2015. The effect of nitrogen fertilizers on chemical composition of spring triticale grain. Acta Sci. Pol., Agricul-tura 14(4), 73–80.

Stępień A., Wojtkowiak K., 2013. Composition of gluten proteins in spring and winter wheat grain cultivated under conditions of varied fertilization. Acta Agric. Scand., Sec. B – Soil Plant Sci. 63(7), 588–594. http://dx.doi.org/10.1080/09064710.2013.829866 DOI: https://doi.org/10.1080/09064710.2013.829866

Wojtkowiak K., 2014. Wpływ sposobu nawożenia azotem na jakość ziarna pszenżyta jarego odmiany Milewo. Część II – plonowanie i zawartość składników mineralnych [Influence of nitrogen fertilization method on grain quality of spring triticale variety Milewo. Part II – yielding and mineral content]. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 576, 217–226.

World reference base for soil resource, 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil. Word Soil Resources Reports, 106. FAO, Rome. https://www.fao.org/3/i3794en/I3794en.pdf


Opublikowane
18-04-2024Emilia Rzążewska 
Institute of Agriculture and Horticulture, Faculty of Agricultural Sciences, University of Siedlce, Prusa Street 14, 08-110 Siedlce, Poland https://orcid.org/0000-0001-5870-5538Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora