Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

The effect of adjuvants and reduced rates of crop protection agents on the occurrence of agricultural pests and on winter wheat productivity

CEZARY A. KWIATKOWSKI

Department of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

MARIAN WESOŁOWSKI

Department of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Sciences i Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

MAGDA DRABOWICZ

Department of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

BARBARA MISZTAL-MAJEWSKA

Department of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin


Abstrakt

A field experiment in growing winter wheat was carried out in Czesławice (the central part of the Lublin region) in 2009–2011. The experiment was set up as a split-block design with 3 replications on grey-brown podzolic soil derived from loess. Tillage was performed in accordance with the agronomic practices typical of this species. NPK mineral fertilization was adjusted to high soil nutrient availability. The research included 3 rates of herbicides, fungicides and a retardant (100, 75, 50%) as well as various types of adjuvants (surface-active, oil, mineral). Plots without adjuvant application were the control treatment. It was shown that a 50% reduction in the rates of crop protection agents caused a considerable decrease in winter wheat grain yield and in some yield components compared with the 75% rate and the maximum rate. Due to the addition of adjuvants (especially the oil adjuvant) to the spray solution, the reduction in the rates of crop protection agents by 25% did not cause any decrease of winter wheat productivity. A further reduction (by 50%) in the rates of crop protection agents, in spite of the application of adjuvants, had a negative effect on wheat yield caused by an intense accumulation of air-dry weight of weeds in the crop as well as by higher susceptibility of wheat to a complex of fungal diseases infecting the stem base.

Słowa kluczowe:

winter wheat, adjuvants, rates of crop protection agents, productivity, agricultural pests

Domaradzki K., Praczyk T., Matysiak K., 2002. System wspomagania decyzji w integrowanej ochronie zbóż przed chwastami. Prog. Plant Protect. / Post. Ochr. Rośl. 42 (1), 340–348.

Holloway P.J., Butler Ellis M.C., Webb D.A., Western N.M., Tuck S.R., Hayes A.L., Miller P.C.H., 2000. Effects of some agricultural tank-mix adjuvants on the deposition efficiency of aqueous sprays on foliage. Crop Protect. 19, 27–37.

Kaniuczak Z., 2000. Wpływ chemicznej ochrony roślin na plonowanie pszenicy. Prog. Plant Pro-tect. / Post. Ochr. Rośl. 40 (2), 488–491.

Kierzek R., 2000. Effect of air induction nozzle and oil adjuvant on spray retention and weed control. J. Plant Protect. Res. 40 (2), 179–187.

Kucharski M., 2004. Wpływ adiuwantów na stężenie zanieczyszczeń herbicydowych w produktach roślinnych. Pam. Puł. 138, 99–108.

Kucharski M., Sadowski J., 2007. Znaczenie adiuwantów w chemicznej ochronie roślin. Studia i Raporty IUNG-PIB 8, 77–85.

Kuś J., 1998. Dobra praktyka rolnicza w gospodarce płodozmianowej i uprawie roli. W: Dobre Praktyki w Produkcji Rolniczej. IUNG Puławy 1, 279–300.

Kwiatkowski C., 2010. Wpływ adiuwantów oraz zredukowanych dawek środków ochrony roślin na wskaźniki jakości technologicznej ziarna pszenicy ozimej. Prog. Plant Protect. / Post. Ochr. Rośl. 50 (2), 994–998.

Kwiatkowski C., Wesołowski M., Harasim E., Kubecki J., 2006. Plon i jakość ziarna odmian psze-nicy ozimej w zależności od poziomu agrotechniki. Pam. Puł. 142, 277–286.

Kwiatkowski C., Wesołowski M., 2011a. The effect of adjuvants and reduced rates of crop protec-tion agents on weed infestation, heath and lodging of spring barley (Hordeum sativum L.). Acta Agrobot. 64 (4), 227–234.

Kwiatkowski C., Wesołowski M., 2011b. Wpływ adiuwantów oraz zredukowanych dawek środ-ków ochrony roślin na zachwaszczenie pszenicy ozimej. Prog. Plant Protect. / Post. Ochr. Rośl. 51 (1), 348–353.

Lipa J., 2004. Nowoczesna ochrona zbóż. Pam. Puł. 135, 241–259.

Łacicowa B., 1969. Metoda szybkiej oceny odporności jęczmienia jarego na Helmintosporium sativum. Biul. IHAR 3–4, 61–62.

Pecio A., Pawłowska J., Bichoński A., 2000. Plonowanie i wartość browarna ziarna odmian jęcz-mienia jarego na tle zróżnicowanych sposobów ochrony zasiewów. Fragm. Agron. 2 (67), 45–61.

Piekarczyk M., 2005. Możliwość redukcji dawek herbicydów Aminopielik Super 464 SL i Chisel 75 WG w odchwaszczaniu jęczmienia jarego. Acta Sci. Pol., Agricultura 4 (1), 89–95.

Pietryga J., Drzewiecki S., 2000. Integracja zabiegów chemicznych w pszenicy ozimej poprzez łączne zastosowanie herbicydu z regulatorem wzrostu, fungicydem i adiuwantami. Prog. Plant Protect. / Post. Ochr. Rośl. 40 (2), 667–671.

Rola H., Rola J., 2002. Progi szkodliwości chwastów w programach decyzyjnych ochrony roślin zbożowych. Prog. Plant Protect. / Post. Ochr. Rośl. 42 (1), 332–339.

Skrzypczak G., Pudełko J., Woźnica Z., 2003. Huzar 05 WG (jodosulfuron) i adiuwanty w uprawie pszenicy ozimej. Prog. Plant Protect. / Post. Ochr. Rośl. 43 (2), 914–917.

Stock D., 1991. Effect of adjuvants on biological activity of foliar applied pesticides. Proc. Brighton Crop Protection Conference – Weeds, 315–322.

Wachowiak M., Kierzek R., 2003. Wpływ dawki środka ochrony roślin, dodatku adiuwanta i wiel-kości kropel na efektywność zwalczania agrofagów. Prog. Plant Protect. / Post. Ochr. Rośl. 43 (2), 994–997.

Wesołowski M., Kwiatkowski C., Harasim E., 2005. Wpływ zmniejszonych dawek niektórych herbicydów na plonowanie i zachwaszczenie pszenicy ozimej. Prog. Plant Protect. / Post. Ochr. Rośl. 45 (2), 1194–1196.

Woźnica Z., 2003. Współdziałanie adiuwantów a skuteczność chwastobójcza herbicydów. Prog. Plant Protect. / Post. Ochr. Rośl. 43 (1), 473–479.

Woźnica Z., Adamczewski K., Heller K., 2005. Adiuwanty do środków ochrony roślin – aktualne trendy badawcze. Prog. Plant Protect. / Post. Ochr. Rośl. 45 (1), 524–532.

Pobierz

Opublikowane
04-09-2012CEZARY A. KWIATKOWSKI 
Department of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
MARIAN WESOŁOWSKI 
Department of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Sciences i Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
MAGDA DRABOWICZ 
Department of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
BARBARA MISZTAL-MAJEWSKA 
Department of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>