Reakcja średnio wczesnych mieszańców kukurydzy na sposób nawożeniaAbstrakt

Celem badań było określenie reakcji średnio wczesnych odmian kukurydzy na sposób nawożenia fosforanem amonu. Do badań użyto 10 średnio wczesnych mieszańców, wszystkie hodowli zagranicznych firm nasiennych. Stosowano dwa sposoby nawożenia: rzutowo na całą powierzchnię i rzędowo jednocześnie z siewem nasion (nawożenie startowe). Stosowane techniki nawożenia nie różnicowały wigoru wzrostu początkowego roślin i plonu ziarna badanych mieszańców kukurydzy. Startowe stosowanie fosforanu amonu istotnie zmniejszało zawartość wody w ziarnie podczas zbioru u 4 z 10 badanych mieszańców, natomiast obniżka wilgotności ziarna u pozostałych mieszańców była nieistotna. Średnio dla lat i mieszańców startowy wysiew nawozu zwiększał gromadzenie suchej masy przez części nadziemne roślin w fazie 6–7 liści i plon ziarna kukurydzy oraz obniżał jego wilgotność, w porównaniu z kształtowaniem się tych cech przy tradycyjnym nawożeniu rzutowym.


Słowa kluczowe

kukurydza; mieszańce średnio wczesne; nawożenie startowe; nawożenie rzutowe

Beauchamp E.G., Lathwell D.J., 1967. Root–zone temperature effects on the early development of maize. Plant Soil, 26, 224–234.

Cassman K.G., Munns D.N., 1980. Nitrogen mineralization as affected by soil moisture, temperature and depth. Soil Sci. Soc. Am. J., 44, 1233–1237.

Dibb W.D., Fixen E.P., Murphy S.L., 1989. Balanced fertilization with particular reference to phosphates: Interaction of phosphorus with other input and management practices. Potash & Phosphate Institute, Atlanta, Georgia, 1–27.

Ketcheson J.W., 1957. Some effects of soil temperature on phosphorus requirements of young corn plants in the greenhouse. J. Soil Sci., 37, 41–47.

Ketcheson J.W., 1968. Effect of controlled air and soil temperature and starter fertilizer on growth and nutrient composition of corn (Zea mays L.). Soil Sci. Soc. Am. Proc., 32, 531–534.

Knoll H.A., Lathwell D.J., Brady N.C., 1964. The influence of root–zone temperature on the growth and nutrient composition of corn (Zea mays L.). Soil Sci. Soc. Am. Proc., 28, 400–403.

Kruczek A., 2004. Gromadzenie suchej masy w początkowym okresie wzrostu jako wyznacznik reakcji mieszańców kukurydzy na sposób nawożenia i termin siewu. Acta Agroph., 4(2), 361–372.

Kruczek A., 2005a. Reakcja odmian kukurydzy na sposób nawożenia dwuskładnikowym nawozem NP w zależności od terminu siewu. Pam. Puł., 140, 117–127.

Kruczek A., 2005b. Phosphorus utilization from fertilizer and accumulation of mineral components in the initial stage of maize development. Polish J. Environ. Stud., 14, 4, 467–475.

Kruczek A., Szulc P., 2005. Wpływ wielkości dawki fosforu, rodzaju nawozu i sposobu nawożenia na plonowanie kukurydzy uprawianej na ziarno. Pam. Puł., 140, 149–157.

Kruczek A., Szulc P., 2006. Effect of fertilization method on the uptake and accumulation of mineral components in the initial period of maize development. Int. Agroph., 20, 11–22.

Mascagni J.H., Boquet J.D., 1996. Starter fertilizer and planting date effects on corn rotated with cotton. Agron. J., 88, 975–981.

Reyes D.M., Stolzy L.H., Labanauskas C.K., 1977. Temperature and oxygen effects in soil on nutrient uptake in jojoba seedlings. Agron. J., 69, 647–650.

Rhoads F.M., Wright D.L., 1998. Root mass as a determinant of corn hybrid response to starter fertilizer. J. Plant Nutr., 21(8), 1743–1751.

Teare I.D., Wright D.L., 1990. Corn Hybrid–Starter Fertilizer Interaction for Yield and Lodging. Crop. Sci., 30, 1298–1303.

Touchton J.T., Hargrove W.L., 1983. Grain sorghum response to starter fertilizers. Better Crops Plant Food, 67, 1–3.
Pobierz

Opublikowane : 2010-03-15


KRUCZEK, A., & SKRZYPCZAK, W. (2010). Reakcja średnio wczesnych mieszańców kukurydzy na sposób nawożenia. Agronomy Science, 65(1), 73-80. Pobrano z https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/973

ANDRZEJ KRUCZEK  kruczek@up.poznan.pl
Katedra Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Mazowiecka 45/46; 60-623 Poznań  Polska
WITOLD SKRZYPCZAK 
Katedra Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Mazowiecka 45/46; 60-623 Poznań  PolskaArtykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.