Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Tom 75 Nr 4 (2020):
Articles

BEATA GRYGIERZEC, WOJCIECH SZEWCZYK, LIDIA LUTY
7 - 19
opublikowany: 2020-11-12
PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI, BARBARA SAWICKA, ELVYRA JARIENE, ANNA KIEŁTYKA-DADASIEWICZ
21 - 38
opublikowany: 2020-11-12
MAŁGORZATA HALINIARZ, SYLWIA CHOJNACKA
51 - 62
opublikowany: 2020-11-12
SYLWIA CHOJNACKA, MAŁGORZATA HALINIARZ
63 - 74
opublikowany: 2020-11-12
MAREK NIEWĘGŁOWSKI, MARIA SZCZYGIELSKA, KRZYSZTOF KAPELA, ANNA SIKORSKA, EWA KRASNODĘBSKA, KRYSTYNA ZARZECKA, MAREK GUGAŁA
75 - 84
opublikowany: 2020-12-01
IZABELA BORKOWSKA, MARCIN DOMACIUK, MARIA BERNAT
85 - 96
opublikowany: 2020-12-10