Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Tom 76 Nr 3 (2021):
Articles

Małgorzata Anna Sosnowska, Marcin Iwanek
15 - 31
opublikowany: 19-11-2021
Bernadetta Bienia, Barbara Helena Sawicka, Barbara Krochmal-Marczak
33 - 47
opublikowany: 19-11-2021
Ivan Shuvar, Hanna Korpita, Halina Lipińska, Teresa Wyłupek, Małgorzata Sosnowska, Alicja Bieske-Matejak
61 - 74
opublikowany: 19-11-2021