Efektywność pozyskiwania soku z warzyw korzeniowych w zależności od stopnia rozdrobnienia miazgi i prędkości tłoczenia

Katarzyna Strzałkowska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Rafał Nadulski

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katarzyna Wróblewska-Barwińska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu prędkości tłoka i stopnia rozdrobnienia miazg warzywnych na wydajność i energochłonność tłoczenia. Badania prowadzono na korzeniach marchwi, selera i buraka ćwikłowego. Stwierdzono, że wydajność procesu zależy od rodzaju surowca, stopnia rozdrobnienia miazgi i prędkości tłoka, natomiast na energochłonność wpływa rodzaj surowca i stopień jego rozdrobnienia.

Słowa kluczowe:

tłoczenie, wydajność, energochłonność, sok, warzywa korzeniowe

Decereau R.V., 1985. Microwaves in the Food Processing Industry. Academic Press, New York, 560 ss.

Innings F., Snah E.I., 1998. Effect of Pulsed Electric Fields on Apple Juice Yield. Fruit Process. 8(10), 412–416.

Kaczmarski Ł., Lewicki P., 2005. Zastosowanie technik ultradźwiękowych w przetwarzaniu żywności. Przemysł Ferment. Owoc.-Warz. 9, 34–36.

Knorr D., Zenker M., Heinz V., Lee D.U., 2004. Applications and Potential Ultrasonics in Food Proc.. Trends Food Sci. Tech. 15, 261–266.

Krugła E., Zdziennicka D., Kostrzewa E., 2001. Napoje i soki owocowo-warzywne – nośniki składników funkcjonalnych. Przem. Spoż. 3, 20–21, 23.

Lewicki Piotr P., Lenart A., Mazur M., 1989. Energochłonność pozyskiwania moszczu jabłkowego w prasach koszowych. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 355, 95–99.

Mitchel G.E., Isaacs A. R., Williams D.J., McLauchlan R.L., Nottingham S.M., 1991. Low Dose Irradiation Influence on Yield and Quality of Fruit Juice. J. Food Sci. 56(6), 1628–1631.

Nadulski R., 2002. Wpływ obróbki mikrofalowej na efektywność tłoczenia soku z wybranych warzyw korzeniowych. Inżynieria Roln.. 4, 227–233.

Nadulski R., 2010. Wpływ prędkości tłoka i stopnia rozdrobnienia surowca na wydajność i energochłonność tłoczenia miazg warzywnych. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Roln. 546, 237–243.

Nadulski R., Wawryniuk P., 2009. Ocena możliwości wykorzystania zamrażania jako obróbki wstępnej przed tłoczeniem miazg warzywnych. Inżynieria Roln. 2(111), 123–130.

Nowak D., Tempczyk A., 2004 Zastosowanie obróbki enzymatycznej do otrzymywania soku z marchwi. XXXV Sesja Nauk. Komitetu Nauk o Żywności PAN: Żywność – aspekty technologiczne

i prozdrowotne. Łódź, 129

Płocharski W., Banaszczyk J., 1990. Laboratory Method for Estimation of Juice Yield of Apples. Fruit Sci. Rep. Skierniewice. 1, 29–31.

PN-90/A-75101/02. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie zawartości ekstraktu ogólnego.

PN-EN 1132:1999. Soki owocowe i warzywne. Oznaczanie pH.

Praporscic I., Lebovka N.I., Ghnimi S., Vorobiev E., 2006. Ohmically Heated, Enhanced Expression of Juice from Apple and Potato Tissues. Biosystems Eng.93 (2), 199–204.

Wang W-C., Sastry S.K., 2004 Effects of moderate electrothermal treatments on juice yield from cellular tissue. Innovative Food Sci. Emerg. Technol. 3, 371–377.

Pobierz

Opublikowane
2011-12-31Katarzyna Strzałkowska 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Rafał Nadulski 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katarzyna Wróblewska-Barwińska 
Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora