Logistyczne zarządzanie transportem truskawek

Andrzej Marczuk

Katedra Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin


Abstrakt

W prezentowanym opracowaniu zwrócono uwagę na rolę logistyki w funkcjonowaniu nowoczesnego transportu rolniczego. Przedstawiono mechanizmy, jakie muszą być uwzględnione przy organizacji takiego transportu. Zaprezentowano efekty działania systemu komputerowego optymalizującego transport świeżych truskawek z punktów skupu do zakładu przetwórczego.

Słowa kluczowe:

transport, rolnictwo, zarządzanie, truskawki, system logistyczny

Marczuk A., 2000. Ograniczenia wystąpujące przy transporcie świeżych truskawek. [w:] „Aktualne problemy inżynierii rolniczej w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską”. Mat. Konf. Wyd. AR Lublin.

Mokrzyszczak H., 1998. Logistyka. Podstawy procesów logistycznych. Wydawnictwo WIG. Białystok.

Rzymszykiewicz E., 1995. Transportochłonność w działalności logistycznej przedsiębiorstw. Logistyka 2.

Pobierz

Opublikowane
2022-12-31Andrzej Marczuk 
Katedra Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 LublinLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.