Wpływ dodatku preparatu glukogennego do dawek pokarmowych o różnej podatności skrobi na rozkład w żwaczu na profil metaboliczny krwi krów w okresie przejściowym

RENATA KLEBANIUK

Institute of Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

EDYTA KOWALCZUK-VASILEV

Institute of Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

GRZEGORZ ROCKI

Institute of Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

JAN MATRAS

Institute of Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

MAGDALENA OLCHA

Institute of Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

Celem badań była ocena wpływu preparatu glukogennego (GA) oraz gatunków zbóż o różnej podatności skrobi na rozkład w żwaczu, podawanych krowom mlecznym w okresie przejściowym, na profil metaboliczny krwi. Doświadczenie przeprowadzono na 60 krowach podzielonych na 6 grup: 3 kontrolne (C) i 3 eksperymentalne (A) – otrzymujące preparat glukogenny. Zwierzęta otrzymywały 3 analogiczne dawki różniące się komponentami mieszanki treściwej [kukurydza (grupy C-M i GA-M), jęczmień i pszenica (C-BW and GA-BW) oraz kukurydza, jęczmień, pszenica (C-MBW i GA-MBW)]. W badaniach wykazano, że dodatek glukogenny (GA) w sposób istotny obniżył zawartość kwasu β-hydroksymasłowego oraz niezestryfikowanych kwasów tłuszczowych w osoczu krwi krów z grup GA-BW i GA-MBW w pierwszych tygodniach po wycieleniu. Takiej zależności nie odnotowano natomiast w grupie krów żywionych mieszanką bazującą wyłącznie na kukurydzy. Niezależnie od gatunku zboża suplementacja dawki dodatkiem glukogennym wyraźnie wpływała na obniżenie poziomu mocznika i cholesterolu całkowitego we krwi, a także na wzrost aktywności fosfatazy zasadowej.

Słowa kluczowe:

krowy, okres przejściowy, dodatek glukogenny, rozkład skrobi, wskaźniki biochemiczne krwi

Ballard C.S., Mandebvu P., Sniffen C.J., Emanuele S.M., Carter M.P., 2001. Effect of feeding an energy supplement to dairy cows pre- and postpartum on intake, milk yield and incidence of ketosis. Anim. Feed Sci. Tech. 93, 55–69.

Bergman E.N., 1983. The pools of cellular nutrients: Glucose. In: P.M. Riis (ed.), Dynamic Biochemistry of Animal Production. Elsevier, Amsterdam, World Animal Science, vol. A3, 173–196.

Brockman R.P., Laarveld B., 1986. Hormonal regulation of metabolism in ruminants. Livest. Prod. Sci. 14, 313–334.

DeFrain J.M., Hippen A.R., Kalscheur K.F., Patton R.S., 2005. Effects of feeding propionate and calcium salts of long-chain fatty acids on transition dairy cow performance. J. Dairy Sci. 88, 983–993.

Djoković R., Šamanc H., Nikolić Z., Bošković Bogosavljević S., 2007. Changes in blood values of glucose, insulin and inorganic phosphorus in healthy and ketotic dairy cows after intravenous infusion of propionate solution. Acta Vet. Brno 76, 533–539.

Duffield T.F., 2000. Subclinical ketosis in lactating dairy cattle: Metabolic disorders of ruminants. Vet. Clin. North Am. Food Anim. Pract. 16, 231–253.

Filar J., 1997. Über den Gehalt an β-Hydroxybutyrat, Azetazetat and Aceton im Blut von gesunden und an Ketose erkrankten Kühen. Wien. Tierarztl. Monat. 66, 377–380.

Friedewald W.T., Levy R.I., Fredrickson D.S., 1972. Estimation of the plasma low-density lipoprotein cholesterol without use of the preparative ultracentrifuge. Clin. Chem. 18, 499–502.

Grings E.E., Roffler R.E., Deitelhoff D.P., 1992. Evaluation of corn and barley as energy sources for cows in early lactation fed alfalfa-based diets. J. Dairy Sci. 75, 193–200.

Grummer R.R., Winkler J.C., Bertics S.J., Studer V.A., 1994. Effect of propylene glycol dosage during feed restriction on metabolites in blood of prepartum Holstein heifers. J. Dairy Sci. 77, 3618–3623.

Herdt T.H., 2000. Variability characteristics and test selection in herd-level nutritional and metabolic profile testing: Metabolic disorders of ruminants. Vet. Clin. North Am. Food Anim. Pract. 16, 387–403.

Hoedemaker M., Prange D., Zerbe H., Frank J., Daxenberger A., Meyer H.H., 2004. Peripartal propylene glycol supplementation and metabolism, animal health, fertility, and production in dairy cows. J. Dairy Sci. 87, 2136–2145.

Huntington G.B., 1997. Starch utilization by ruminants: from basics to the bunk. J. Anim. Sci. 75, 852–867. IZ-INRA, 2009. Normy żywienia bydła, owiec i kóz. Zalecane normy i tabele wartości pokarmowej pasz. Wyd. IZ PIB, Kraków-Balice.

Kappel L.C., Ingraham R.H., Morgan E.B., Zeringue L., Wilson D., Babcock D.K., 1984. Relationship between fertility and blood glucose and cholesterol concentrations in Holstein cows. Am. J. Vet. Res. 45, 2608–2612.

Klebaniuk R., Matras J., Kowalczuk E., 2009. Blood metabolic profile parameters of cows fed diet with glucogenic additive. Med. Wet. 65, 11, 765–770.

Liu Q., Wang C., Yang W.Z., Guo G., Yang X.M., He D.C., Dong K.H., Huang Y.X., 2010. Effects of calcium propionate supplementation on lactation performance, energy balance and blood metabolites in early lactation dairy cows. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 94, 605–614.

Mandebvu P., Ballard C.S., Sniffen C.J., Tsang D.S., Valdez F., Miyoshi S., Chlatter L., 2003. Effect of feeding an energy supplement prepartum and postpartum on milk yield and composition, and incidence of ketosis in dairy cows. Anim. Feed Sci. Tech. 105, 81–93.

Matras J., Bartle S.J., Preston R.L., 1991. Nitrogen utilization in growing lambs: effects of grain (starch) and protein sources with various rates of ruminal degradation. J. Anim. Sci. 69, 339–347.

Matras J., Klebaniuk R., Kowalczuk-Vasilev E., 2012. Impact of glucogenic additive in transition dairy cow diets of varying ruminal degradability of starch on yield and composition of milk and reproductive parameters. Czech J. Anim. Sci. 57, 301–311.

Miyoshi S., Pate J.L., Palmquist D.L., 2001. Effects of propylene glycol drenching on energy balance, plasma glucose, plasma insulin, ovarian function and conception in dairy cows. Anim. Reprod. Sci. 68, 29–43.

Moallem U., Katz M., Arieli A., Lehrer H., 2007. Effects of peripartum propylene glycol or fats differing in fatty acid profiles on feed intake, production and plasma metabolites in dairy cows. J. Dairy Sci. 90, 3846–3856.

Nielsen N.I., Ingvartsen K.L., 2004. Propylene glycol for dairy cows. A review of the metabolism of propylene glycol and its effects on physiological parameters, feed intake, milk production and risk of ketosis. Anim. Feed Sci. Tech. 115, 191–213.

Orskov E.R., 1986. Starch digestion and utilization in ruminants. J. Anim. Sci. 63, 1624–1633.

Patton R.S., Sorenson C.E., Hippen A.R., 2004. Effects of dietary glucogenic precursors and fat on feed intake and carbohydrate status of transition dairy cows. J. Dairy Sci. 87, 2122–2129.

Rabiee A.R., Lean I.J., 2000. Uptake of glucose and cholesterol by the ovary of sheep and cattle and the influence of arterial LH concentrations. Anim. Reprod. Sci. 64, 199–209.

StatSoft, 2011. Statistica (data analysis software system). Version 10. StatSoft Inc., Tulsa, USA.

Strzetelski J.A., Osięgłowski S., Kowalski Z.M., Kowalczyk J., Borowiec F., Sosin E., 2008. Effect of pre- and post-calving concentrate allocation and of starch source on feed intake, blood metabolite profiles and performance of transition cows. J. Anim. Feed Sci. 17, 473–490.

Whitaker D.A., 1997. Interpretation of metabolic profiles in dairy cows. Cattle Pract. 5, 57–60.

Winnicka A., 2015. Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii. Wyd. SGGW, Warszawa.

Opublikowane
2015-12-02RENATA KLEBANIUK 
Institute of Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
EDYTA KOWALCZUK-VASILEV 
Institute of Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
GRZEGORZ ROCKI 
Institute of Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
JAN MATRAS 
Institute of Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
MAGDALENA OLCHA 
Institute of Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora