Porównanie metod resocjalizacji psów agresywnych


Abstrakt

Celem pracy było porównanie skuteczności dwóch metod resocjalizacji psów: „zatapiania” i tzw. wzmacniania pozytywnego (połączenie desentytyzacji z przeciwwarunkowaniem). Badanie przeprowadzono w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie na grupie 8 samców po zabiegu gonadodektomii, które przebywały w schronisku od 6 miesięcy. Do badań wytypowano psy, u których zdiagnozowano zaburzenia behawioralne w postaci aktywnych zachowań agresywnych o podłożu lękowym. Psy podzielono na 2 grupy liczące po 4 osobniki (2 pewne siebie i 2 lękliwe). Za pomocą autorskiego testu zachowania zwierząt ze skalą punktową od 1 do 6, przeprowadzono trzykrotnie badania tj. na początku, w połowie i na zakończenie doświadczenia. Każda grupa psów resocjalizowana była inną metodą. Pod koniec doświadczenia za przydatne do adopcji uznano 6 psów, przy czym 4 z nich resocjalizowane metodą zatapiania dużo szybciej odnajdywały się w swoim środowisku i w krótszym czasie zaczęły ufać swojemu opiekunowi. Kontrwarunkowanie w grupie psów lękliwych odniosło znacznie słabsze efekty.


Słowa kluczowe

schronisko dla bezdomnych zwierząt; agresja; lęk; pies; resocjalizacja

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-16


Rodak, G., WIESZCZEK, A., SOKOŁOWSKI, J., & GOLEMAN, M. (2019). Porównanie metod resocjalizacji psów agresywnych. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy, 37(3), 5-11. https://doi.org/10.24326/jasbb.2019.3.1

Gabriela Zuzanna Rodak  rodak.gabriela11@gmail.com
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-033 Lublin,  Polska
ANNA WIESZCZEK 
Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt – sekcja Kynologiczna, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  Polska
JACEK SOKOŁOWSKI 
Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt – sekcja Kynologiczna, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  Polska
MAŁGORZATA GOLEMAN 
Katedra Etologii i Dobrostanu Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  Polska
Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.