Porównanie metod resocjalizacji psów agresywnych

Gabriela Zuzanna Rodak

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-033 Lublin,

ANNA WIESZCZEK

Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt – sekcja Kynologiczna, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

JACEK SOKOŁOWSKI

Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt – sekcja Kynologiczna, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

MAŁGORZATA GOLEMAN

Katedra Etologii i Dobrostanu Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Abstrakt

Celem pracy było porównanie skuteczności dwóch metod resocjalizacji psów: „zatapiania” i tzw. wzmacniania pozytywnego (połączenie desentytyzacji z przeciwwarunkowaniem). Badanie przeprowadzono w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie na grupie 8 samców po zabiegu gonadodektomii, które przebywały w schronisku od 6 miesięcy. Do badań wytypowano psy, u których zdiagnozowano zaburzenia behawioralne w postaci aktywnych zachowań agresywnych o podłożu lękowym. Psy podzielono na 2 grupy liczące po 4 osobniki (2 pewne siebie i 2 lękliwe). Za pomocą autorskiego testu zachowania zwierząt ze skalą punktową od 1 do 6, przeprowadzono trzykrotnie badania tj. na początku, w połowie i na zakończenie doświadczenia. Każda grupa psów resocjalizowana była inną metodą. Pod koniec doświadczenia za przydatne do adopcji uznano 6 psów, przy czym 4 z nich resocjalizowane metodą zatapiania dużo szybciej odnajdywały się w swoim środowisku i w krótszym czasie zaczęły ufać swojemu opiekunowi. Kontrwarunkowanie w grupie psów lękliwych odniosło znacznie słabsze efekty.

Słowa kluczowe:

schronisko dla bezdomnych zwierząt, agresja, lęk, pies, resocjalizacja

Pobierz

Opublikowane
2019-12-16Gabriela Zuzanna Rodak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-033 Lublin,
ANNA WIESZCZEK 
Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt – sekcja Kynologiczna, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
JACEK SOKOŁOWSKI 
Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt – sekcja Kynologiczna, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
MAŁGORZATA GOLEMAN 
Katedra Etologii i Dobrostanu Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora