Rośliny zielarskie jako ważne dodatki paszowe dla przeżuwaczy


Abstrakt

Człowiek od początku swojego istnienia wykorzystuje rośliny, jako żywność, leki oraz paszę dla udomowionych zwierząt. Substancje czynne zawarte w tkankach roślinnych wpływają na większą przydatność niektórych ziół w żywieniu zwierząt. Dzięki odpowiedniej selekcji roślin wykorzystywanych w żywieniu zwierząt można wpływać na poprawę ich zdrowia oraz modyfikować różne właściwości produktów pochodzenia zwierzęcego. Stosując w żywieniu przeżuwaczy odpowiednie dawki roślin bogatych w związki fenolowe można skutecznie zapobiegać oraz zmniejszać występowanie pasożytów przewodu pokarmowego oraz przeciwdziałać wielu schorzeniom układu pokarmowego.


Słowa kluczowe

zioła; przeżuwacze; pastwisko; bydło

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-16


Zdulski, J., Chabuz, W., Sawicka-Zugaj, W., & Stobiecka, M. (2019). Rośliny zielarskie jako ważne dodatki paszowe dla przeżuwaczy. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy, 37(3), 23-33. https://doi.org/10.24326/jasbb.2019.3.3

Jan Zdulski 
University of Life Sciences in Lublin, Institute of Animal Breeding and Biodiversity Conservation, Department of Cattle Breeding and Genetic Resources Conservation  Polska
Witold Chabuz 
University of Life Sciences in Lublin, Institute of Animal Breeding and Biodiversity Conservation, Department of Cattle Breeding and Genetic Resources Conservation  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7123-2763
Wioletta Sawicka-Zugaj  wioletta.sawicka-zugaj@up.lublin.pl
University of Life Sciences in Lublin, Institute of Animal Breeding and Biodiversity Conservation, Department of Cattle Breeding and Genetic Resources Conservation  Polska
Magdalena Stobiecka 
University of Life Sciences in Lublin, Department of Commodity Science and Processing of Raw Animal Materials, Sub-Department of Food Safety and Regional Products  Polska
Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.