Effect of L-carnitine on the level of biochemical and antioxidant indices of blood of turkey hens

Katarzyna Ognik

Department of Biochemistry and Toxicology University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin



Abstrakt

This study was aimed at determining the effect of L-carnitine addition to drinking water for turkey hens on the level of biochemical and antioxidative indices in their blood. Experiments
were conducted with heavy Big-6 turkey hens reared since the 6th till the 16th week of life. Group I included control birds that received pure water for drinking. Turkey hens from group II
received a liquid preparation of L-carnitine to drinking water in a dose of 0.83 ml/ l water, which was administered four times, i.e. in weeks 5, 8, 11 and 14 of life for the period of 5 days. Ate the end of the 9th and 15th weeks of birds’ life, blood was sampled for analyses from the brachial vein of 15 birds from each group. Samples of blood plasma were determined for the content of biochemical markers, including: uric acid (UA), urea (UREA), bilirubin (BIL), creatinine (CREAT), albumin (ALBUMIN), iron (Fe), copper (Cu), and zinc (Zn). In terms of antioxidative markers, samples of blood serum were analyzed for the levels of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), ferric-reducing ability of plasma (FRAP), and vitamin C. Further analyses were carried out to determine levels of lipid peroxidation products, i.e.: peroxides (H2O2) and malondialdehyde (MDA). The application of L-carnitine addition to drinking water for turkey hens was found to contribute to increased levels of low-molecular antioxidants, i.e. vitamin C, iron, and zinc, and to a reduced level of catalase in their blood plasma. The results obtained point to the feasibility of applying L-carnitine as an additive maintaining the oxidative-antioxidative balance in turkey hens, yet they need to be verified in further studies involving different modes of dosage.

Słowa kluczowe:

turkeys, L-carnitine, blood, antioxidative and biochemical indices

Arivazhagan P., Thilakavathy T., Panneerselvam Ch., 2000. Antioxidant lipoate and tissue antioxidants in aged rats. J. Nutr. Biochem., 11, 122–127.
Augustyniak A., Skrzydlewska E., 2009. L-carnitine in the lipid and protein protection against ethanol-induced oxidative stress. Alcohol, 43, 3, 217–223.
Barham S., Truchliński J., Ognik K., 2006. Peroxidation of lipids in rats′ organs during acute pancreatitis. Med. Wet., 62 (4), 440–443.
Bartosz G., 2004. Druga twarz tlenu. PWN, Warszawa.
Benzie I.F.F., Strain J.J., 1996. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of antioxidant power: the FRAP assay. Anal. Biochem., 239, 70–76.
Buyse J., Swennen Q., Niewold T.A., Klasing K. C., Janssens G. P.J., Baumgartner M., Goddeeris B.M., 2007. Dietary L-carnitine supplementation enhances the lipopolysaccharide-induced acute phase protein response in broiler chickens. Vet. Immunol. Immunopathol., 118, 154–159.
Citil M., Karapehlivan M., Erdogan H.M., Yucayurt R., Atakisi E., Atakisi O., 2009. Effect of orally administered L-carnitine on selected biochemical indicators of lactating Tujewes.
Small Rumin. Res., 81, 174–177.
Czech A., Ognik K., 2010. Wpływ dodatku mieszaniny syntetycznych przeciwutleniaczy na wskaźniki metabolizmu u indyczek. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 544, 5362.
Daskiran M., 2009. Effects of dietary methionine levels and L-carnitine supplementation on performance and egg quality parameters of layers. J. Anim. Feed Sci., 18, 650–660.
Dayanandan A., Kumar P., Panneerselvam C., 2001. Protective role of L-carnitine on liver and heart lipid peroxidation in atherosclerotic rats. J. Nutr. Biochem., 12, 254–257.
Dobicki A., Preś J., Zachwieja A., Mordak R., Jakus W., 2007. Wpływ preparatów drożdżowych na wybrane parametry biochemiczne krwi i skład mleka krów. Med. Wet., 63(8), 955–959.
Faruga A., Jankowski J., 2000. Indyki – hodowla i użytkowanie. PWRiL, Warszawa.
Gay C., Gębicki J.M., 2002. Perchloric acid enhances sensitivity and reproducibility of the ferricxylenol orange peroxide assay. Anal. Biochem., 304, 42–46.
Greenwald R.A., 1985. CRC Handbook of methods for oxygen radical research. CRC Press Boca Raton.
Gulcin I., 2006. Antioxidant and antiradical activities of l-carnitine. Life Sci., 78, 803–811.
Kalaiselvi T., Panneerselvam Ch., 1998. Effect of L-carnitine on the status of lipid peroxidation and antioxidants in aging rats. J. Nutr. Biochem., 9, 575–581.
Kleczkowski M., Kluciński W., Sikora J., Kasztelan R., 2004. Rola wybranych składników mineralnych w procesach oksydacyjnych organizmu. Med. Wet., 60 (3), 242–244.
Matsuoka M., Igisu, H., 1993. Comparison of the effects of L-carnitine, D-carnitine and acetyl-L-carnitine on the neurotoxicity of ammonia. Biochem. Pharm., 46, 159–164.
Moffarts B., Kirschvink N., Art T., Pincemail J., Lekeux P., 2005. Effect of oral antioxidant supplementation on blood antioxidant status in trained thoroughbred horses. Vet. J., 169, 65–74.
Normy żywienia drobiu 2005. PAN IFiZZ Jabłonna.
Omaye, S.T., Tumbull J. D., Sauberlich H.E., 1979. Selected methods for determination of ascorbic acid in animal cells, tissues and fluids. Meth. Enzymol. 62, 3–11.
Pawłowska-Góral K., Kałamarz A., Wardas M., 2003. Całkowity potencjał antyoksydacyjny, metody pomiaru, przydatność kliniczna. Diagn. Lab., 39, 327–338.
Thangasamy T., Subathra M., Sittadjody S., Jeyakumar P., Joyee A.G., Mendoza E., Chinnakkanu P., 2008. Role of L-carnitine in the modulation of immune response in aged rats. Clin. Chim.
Acta, 389, 19–24.
Salih, M., Smith, D.M., Price J.F., Dawson L.E., 1987. Modified extraction 2-thiobarbituric acid method for measuring lipid oxidation in poultry. Poult. Sci., 66, 1483–1488.
Urbaityte R., Danyla L., Sederevicius A., Jeroch H., 2006. Effect of dietary L-carnitine supplementation on sows performance. Med. Wet., 62 (5), 527–530.

Opublikowane
2012-03-31



Katarzyna Ognik 
Department of Biochemistry and Toxicology University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin



Licencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora