Application of active iodine-based preparation for pig production premises disinfection

Bożena Nowakowicz-Dębek

Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

Henryk Krukowski

Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

Miroslav Ondrasovic

Department of Environmental Protection, UVM, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovakia

Beata Trawińska

Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

Justyna Martyna

Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

Jakub Cygan

Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

Jacek Petkowicz

Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The studies assessed a disinfectant with an active iodine component. The disinfectant fogging in the pigsty was performed at the end of the production cycle. The air in the pigsty
showed a high bacteria and fungi concentration exceeding the sanitary norms and the disinfectant application markedly improved the air microbiological quality. The highest reduction factor RF-2,15 was determined for the total microbial count, which accounts for 99% total effectiveness.

Słowa kluczowe:

disinfection, microbiological contamination, piggery

Chmielowiec-Korzeniowska A., Hreczuch W., Grzesiewicz R. 2008. Ocena dezynfekcji powietrza w odchowalni świń metodą zamgławiania ditlenkiem chloru. Życie Wet. 83, 4, 314–315.
Dutkiewicz J., Górny R.L., 2002. Biologiczne czynniki szkodliwe dla zdrowia – Klasyfikacja i kryteria oceny narażenia. Med. Pracy 53, 1, 29–39.
Fèvre E.M., Bronsvoort B.M., Hamilton K.A., Cleaveland S., 2006. Animal movements and the spread of infectious diseases. Trends Microbiol. 14 (3), 125–31.
Heederik D., Brouwer R., Biersteker K., Boleij J.S., 1991. Relationship of airborne endotoxin and bacteria levels in pig farms with the lung function and respiratory symptoms of farmers. Int.
Arch. Occup. Environ. Health 62 (8), 595–601.
Kaniewski R., 2008. Dezynfekcja. Mag. Hod. 2, 16–17.
Krug P.W., Larson C.R., Eslami A.C., Rodriguez L.L., 2012. Disinfection of foot-and-mouth disease and African swine fever viruses with citric acid and sodium hypochlorite on birch
wood carriers. Vet. Microbiol. 156 (1–2), 96–101.
Krug P.W., Lee L.J., Eslami A.C., Larson C.R., Rodriguez L., 2011. Chemical disinfection of high-consequence transboundary animal disease viruses on nonporous surfaces. Biologicals
39 (4), 231–5.
Krzysztofik B., 1992. Mikrobiologia powietrza. Wyd. PW, Warszawa.
Nowakowicz-Dębek B., Wlazło Ł., Klimek K., Krukowski H., Martyna J., 2001a. Narażenie pracowników fermy zwierząt futerkowych na aerozol biologiczny. Medycyna Ogólna i Nauki
o Zdrowiu 17 (1), 12–16.
Nowakowicz-Dębek B., Wlazło Ł., Sobolewska S., Krukowski H., 2011b. Hygiene and sanitation evaluation of dairy cows barn with regard to environmental protection. Annales UMCS, sec.
EE, Zootechnica 1, 29–35.
Ondrašovič, M., Hromada, R., Ondrašovičová, O., Wnuk, W., Sasáková, N., 2008. Využitie aerosólovej dezinfekcie pri asanácii prostredia vo veterinárnej praxi, VIII. Konference DDD
2008, Přívorovy dny, Podĕbrady.
Pietruszka A., 2011. Funkcjonowanie ferm świń w aspekcie ochrony środowiska. InfoPOLSUS 11, 10–15.
Skoracki A., 2010. Stała kontrola zdrowia zwierząt w stadzie dla zapewnienia jak najlepszych wyników produkcyjnych. InfoPOLSUS 10, 10–27.
Skórska Cz., 2008. Zagrożenia wywołane przez czynniki biologiczne – pył organiczny i nieorganiczny. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Rolnictwie – Przegląd dorobku i rekomendacje dla polityki w tym zakresie. Materiał opracowany w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie na zlecenie Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki MRiRW, 22–52.
Soroka P.M., Cyprowski M., Szadkowska-Stańczyk I., 2008. Narażenie zawodowe na mykotoksyny w różnych gałęziach przemysłu. Med. Pracy 59 (4), 333–345.
Szadkowska-Stańczyk I., Bródka K., Buczyńska A., Ceprowski M., Kozajda A., Sowiak M., 2010.
Ocena narażenia na bioaerozole pracowników zatrudnionych przy intensywnej hodowli trzody chlewnej. Med. Pracy 61 (3), 257–269.
Tymczyna L., Bartecki P. 2007. Bioaerozole i endotoksyny bakteryjne jako czynnik zagrożeń w rolnictwie. Rocz. Nauk. Zoot. 34 (1), 3–12.

Opublikowane
2012-09-30Bożena Nowakowicz-Dębek 
Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
Henryk Krukowski 
Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
Miroslav Ondrasovic 
Department of Environmental Protection, UVM, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovakia
Beata Trawińska 
Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
Justyna Martyna 
Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
Jakub Cygan 
Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
Jacek Petkowicz 
Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>