Characteristics of riparian trees and shrubs utilized by the European beaver (Castor fiber) in the Jamy Forest District

Paweł Janiszewski

Department of Fur-bearing Animal Breeding and Game Management, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowskiego 5, 10-917 Olsztyn

Vladimir Hanzal

Department of Forest Protection and Game Management, University of Natural Sciences in Prague, Kamycka 13, Prague-Suhdol, Czech Republic

Barbara Weber

Department of Fur-bearing Animal Breeding and Game Management, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowskiego 5, 10-917 Olsztyn

Andrzej Gugołek

Department of Fur-bearing Animal Breeding and Game Management, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowskiego 5, 10-917 OlsztynAbstrakt

The objective of this study was to identify the characteristic features of trees and shrubs utilized by the European beaver in the Jamy Forest District. A total of 273 trees and shrubs
cut down by beavers were analyzed to identify their species, diameter and distance from the watercourse bank. Tree species which were most frequently felled by beavers were the grey alder, black alder and pedunculate oak. At the three monitored sites, beavers showed a preference for trees with a diameter of up to 15.0 cm. Beavers were most likely to utilize trees and shrubs situated at a distance of up to 15.0 m from the watercourse bank.

Słowa kluczowe:

European beaver, riparian trees and shrubs, foraging preferences, preferences

Andrzejewska-Wierzbicka M., Bereszyński A., 2000. Ekologia oraz środowiskotwórcza rola bobra europejskiego (Castor fiber Linnaeus, 1758) w dolinie strumienia Kończak. Rocz. AR Poznań
52, 3–24.
Bau L.M., 2001. Behavioural ecology of reintroduced beavers (Castor fiber) in Klosterheden State Forest, Denmark. Copenhagen.
Bereszyński A., Jindra I., Mendlewski S., Swędrzyński A., 1998. Występowanie bobra europejskiego (Castor fiber Linnaeus, 1758) w dorzeczu Mogilnicy. Rocz. AR Poznań 50, 23–33.
Borowski Z., 2004. Co nieco o bobrze. Parki Nar. 2, 24–29.
Brzuski P., Kulczycka A., 1999. Bóbr – symbol powrotu do natury. Polski Związek Łowiecki, Warszawa.
Czyżowski P., Karpiński M., Drozd L., 2009. Preferencje pokarmowe bobra europejskiego (Castor fiber L.) na terenach zurbanizowanych oraz chronionych. Sylwan 153 (6), 425–432.
Dzięciołowski R., 1996. Bóbr. Wyd. Łowiec Polski, Warszawa.
Dzięciołowski R., Misiukiewicz W., 2002. Winter food caches of Beavers Castor fiber in NE Poland. Acta Theriol. 47, 4, 471–478.
Haarberg O., Rosell F., 2006. Selective foraging on woody plant species by the Eurasian beaver (Castor fiber) in Telemark, Norway. J. Zool. 270 (2), 201–208.
Janiszewski P., Gugołek A., Łobanowska A., 2006. Wykorzystanie przybrzeżnej szaty roślinnej przez bobra europejskiego (Castor fiber L.) Acta Sci. Pol., Silvarum et Industria Lignaria
5 (2), 63–70.
Janiszewski P., Gugołek A., Nowacka D., 2009. Characteristics of the European Beaver (Castor fiber L.) population in the Tuchola Forest. Zesz. Nauk. PTZ 5, 1, 106–111.
Karbowiak G., 2002. Jeszcze kilka słów o bobrach. Poznajmy Las 4, 21–23.
O 'Connell M. J., Atkinson S.R., Gamez K., Pickering S.P., Dutton J. S. 2008. Forage Preferences of the European Beaver Castor fiber: Implications for Re-introduction. Conserv. Soc. 6 (2),
190–194.
Szczepański W., Janiszewski P., 1997. Pomiary i charakterystyka drzew ściętych przez bobry w przybrzeżnej strefie Pasłęki. Acta Acad. Agric. Tech. Olst., Zootechnica 47, 139–145.
Tarnawski A., Grudziecka H., 2010. Nadleśnictwo Jamy. Nadleśnictwo Jamy.
Żurowski W., 1980. Bóbr europejski w Polsce. Przegl. Hod. 11, 18–24.

Opublikowane
2012-12-31Paweł Janiszewski 
Department of Fur-bearing Animal Breeding and Game Management, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowskiego 5, 10-917 Olsztyn
Vladimir Hanzal 
Department of Forest Protection and Game Management, University of Natural Sciences in Prague, Kamycka 13, Prague-Suhdol, Czech Republic
Barbara Weber 
Department of Fur-bearing Animal Breeding and Game Management, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowskiego 5, 10-917 Olsztyn
Andrzej Gugołek 
Department of Fur-bearing Animal Breeding and Game Management, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowskiego 5, 10-917 OlsztynLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora