Quantitative and qualitative analysis of live sheep production from the mass breeding system Part I. Analysis of procurement rate and prices of live sheep

Marcin Józef Liśkiewicz

Department of Small Ruminants Breeding and Agriculture Advisory, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Tomasz Maria Gruszecki

Department of Small Ruminants Breeding and Agriculture Advisory, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Monika Greguła-Kania

Department of Small Ruminants Breeding and Agriculture Advisory, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The research objective was quantitative and qualitative assessment of live sheep from the mass breeding system. The first part analyzes the procurement level for lamb and adult slaughter sheep at each period of the year and highlights the price changes of slaughter material taking into account animal body weight and the year period. The analysis included 58228 slaughter lambs and 1125 mature slaughter sheep purchased in the Lublin Province in the years 2005–2008 and intended for export. Besides, there were studied 10325 slaughter lambs and 2379 adult slaughter sheep bought in 2006 in different parts of Poland meant for the domestic market. There was found a decrease in the sheep population during 2005–2009, i.e. a 30% nationwide decline and 47.3% in the Lublin Province. The strongest demand and the highest prices for live lamb are recorded in March, November and December. The export markets show preferences for slaughter lambs of 17–30 kg body weight, whereas the domestic market requires live sheep of over 27 kg live weight. Attention has been brought to the lack of a domestic market for live lamb.

Słowa kluczowe:

slaughter sheep, price, supply

Baruk A.I, Gruszecki T., Szymanowska A., 2011. Komunikacja marketingowa na rynku jagnięciny w Polsce – wyniki badań empirycznych. In: Nowoczesność przemysłu i usług, J. Pyka
(ed.), Wyd. TNOiK, Katowice, 13–25.
Borys B., Zawadzka D., 2006. Stan i perspektywy produkcji mięsa jagnięcego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Prz. Hod. 1, 18–22.
FAO, 1998 Biodiversity for food and agriculture. Farm Animal Genetic Resources http://www.fao.org/sd/EPdirect/EPre0042.htm.
Fenyves V., Orbán I., Dajnoki K., Nábrádi A., 2010. Evaluation of different predicting methods in forecasting Hungarian, Italian and Greek lamb proces. Food Econom. Acta Agric. Scand.,
Section C, 7 (2–4), 192–196.
Gruszecki T.M., Strupieniuk Z., Patkowski K., Słomiany J., 2011 Wykorzystanie owiec do czynnej ochrony przyrody w Roztoczańskim Parku Narodowym. Prz. Hod. 12, 14–15.
James A., Gaston K. J., Balmford A., 2001. Can we afford to conserve biodiversity? Bioscience 51 (1), 43–52.
Krupiński J., 2009. Bioróżnorodność w świecie zwierząt gospodarskich jako rezerwa zasobów genetycznych, Prz. Hod. 2, 1–8.
Niżnikowski R., 2006. Dokąd zmierza krajowe owczarstwo. Prz. Hod. 7, 6–9.
Polski Związek Owczarski, 1981–2011. Hodowla owiec i kóz w Polsce. Warszawa.
Seremak-Bulge J., 1992 Ekonomiczne warunki produkcji owczarskiej w gospodarce rynkowej. Zesz. Nauk. PTZ, 7, 1–932.
www.arimr.gov.pl
www.arr.gov.pl

Opublikowane
2012-12-31Marcin Józef Liśkiewicz 
Department of Small Ruminants Breeding and Agriculture Advisory, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Tomasz Maria Gruszecki 
Department of Small Ruminants Breeding and Agriculture Advisory, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Monika Greguła-Kania 
Department of Small Ruminants Breeding and Agriculture Advisory, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora