Effect of breed and age on the morphology of A.I. boars spermatozoa

Bogdan Szostak

Department of Animal Breeding and Use, University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Agricultural Science in Zamość, Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość

Łukasz Buryś

Department of Animal Breeding and Use, University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Agricultural Science in Zamość, Szczebrzeska 102, 22-400 ZamośćAbstrakt

The aim of the paper was the analysis and assessment of the influence of the breed and age of breeding boars on sperm morphology of spermatozoa. 90 ejaculates were analysed, taken from Polish Large White boars, Polish White Lop-eared boars, Pietrain boars and hybrid boars: Pietrain × Duroc, Duroc × Pietrain, Hampshire × Pietrain. The boars were divided into three age groups: group I – under 24 months of age, group II – under 36 months of age, and group III – under 36 months of age. The sperm assessment comprised: normally developed sperm, sperm with secondary changes (with a protoplasmatic droplet, with a distal tail loop or a middle-piece, free heads), sperm with primary changes (with an underdeveloped head and middle-piece). It was found that the breed/crossing variant had a significant influence on the percentage of basic defects in boar semen. It was observed that there was a tendency for fewer spermatozoa with a distal tail loop, free head and “pseudo-droplet” in the ejaculates of younger boars. On the other hand, the total number of sperm with defects of spermatozoa in the semen of boars of different age groups did not differ much.

Słowa kluczowe:

breed, age, boar, semen, sperm, morphology of spermatozoa, defects of spermatozoa

Bennett G. H., O’Hagan C., 1967. Artificial insemination of pigs. Reading Cattle Breeding Centre, England.
Bielański W., 1977. Rozród zwierząt. PWRiL Warszawa.
Bronicka A., Dembiński Z., 1999. Aktualne kryteria oceny oraz uwarunkowania jakości nasienia knura. Med. Wet. 55, 436–439.
Brucka-Jastrzębska E., Białek M., Brzezińska M., 2008. Parametry ejakulatu w zależności od rasy świń. Med. Wet. 64 (10), 1248–1251.
Gączarzewicz D., Udała J., Lasota B., Błaszczyk B., 2000. Kształtowanie się wybranych wskaźników biochemicznych nasienia knurów eksploatowanych w zakładzie unasienniania zwierząt.
Zesz. Nauk. Prz. Hod. 48, 93–97.
Johnson L.A., Weitze K.F., Fiser P., Maxwell WMC., 2000. Storage of boar semen. Anim. Reprod. Sci. 62, 143–172.
Kawęcka M., 2002. Zależność między tempem wzrostu i mięsnością młodych knurów populacji ojcowskich a ich przydatnością do rozrodu. Rozprawy AR Szczecin, 206.
Kawęcka M., Pietruszka A., Jacyno E., Czarnecki P., Kamyczek M., 2008. Quality of semen of young boars of the breeds Pietrain and Duroc and their reciprocal crossbreds. Arch. Tierz.
Dummerstorf 51, 1, 42–54.
Kondracki S., Banaszewska D., Wysokińska A., 2005. Ocena morfometryczna plemników młodych knurów inseminacyjnych ras wielka biała polska i polska biała zwisłoucha. Rocz. Nauk.
PTZ 1, 3, 509–517.
Kondracki S., Wysokińska A., 2005. Charakterystyka zmian w budowie morfologicznej plemników knura, z uwzględnieniem wieku i rasy rozpłodnika. Folia Univ. Agric. Stetin, Zootechnica,
243 (47), 97–104.
Kondracki S., Wysokińska A., Paplińska A., 2000. Wpływ wieku na cechy nasienia młodych knurów rasy wielkiej białej polskiej (Influence of the age on semen indices of young Polish
Large white Bosra). Zesz. Nauk. Prz. Hod. 48, 103–110.
Pokrywka K., Ruda M., Tereszkiewicz K., 2009. Jakość ejakulatów knurów czystorasowych urodzonych w różnych porach roku. Acta. Sci. Zootechnica 8 (4), 33–40.
Pruneda A., Pinart E., Dolors Briz M., Sancho 2005. Effects of a high semen-collection freqency on the quality of sperm from ejaculates and from six epididymal regions in boars. Theriogenology 63, 2219–2232.
Sławeta R., Strzeżek J., 1982. Zmiany morfologiczne w nasieniu knurów rasy polskiej białej zwisłouchej i wielkiej białej polskiej obserwowane w różnych porach roku. Med. Wet. 37,
410–413.
Soderquist L. Janson L., Larsson K., Einarsson S., 1991. Sperm morphology and fertilitybin A. I. Bulls. J. Vet. Med. A 38, 534–543.
Strzeżek J., 2002. Postęp technologiczny w inseminacji trzody chlewnej. Wieś Jutra 1, 12–14.
Udała J., Gączarzewicz D., Lasota B., 2005. Charakterystyka zmian budowy morfologicznej plemników knurów użytkowanych w inseminacji. Folia Univ. Agric. Stetin, Zootechnica, 243
(47), 2005, 161–172.
Wierzbowski S., 1999. Fizjologia i patologia czynności płciowych knura. Andrologia, 177–199.
Wysokińska A., Kondracki S., 2005. Częstość występowania zmian w budowie morfologicznej plemników knurów mieszańców duroc × pietrain i hampshire × pietrain oraz czystorasowych
knurów duroc, hampshire i pietrain. Folia Univ. Agric. Stetin, Zootechnica, 243 (47), 191–198.

Opublikowane
2011-06-30Bogdan Szostak 
Department of Animal Breeding and Use, University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Agricultural Science in Zamość, Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
Łukasz Buryś 
Department of Animal Breeding and Use, University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Agricultural Science in Zamość, Szczebrzeska 102, 22-400 ZamośćLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora