The bacteriological state of mink’s kittening houses in perinatal period

Hanna Bis-Wencel

Laboratory of Reproductive Biology, Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Monika Bryl

Laboratory of Reproductive Biology, Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Marta Kowaleczko

Laboratory of Reproductive Biology, Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Agnieszka Rowicka

Laboratory of Reproductive Biology, Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Monika Matyaszczyk

Laboratory of Reproductive Biology, Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

Reducing the number of young minks falls is a resultant of many factors among which a high standard of hygiene maintenance in the premises plays an important role, as indicated by
differences in morbidity and mortality of young minks, depending on the farm. The aim of this study was to determine the microbiological status of the mink houses environment in the perinatal period. Studying the microbiological properties of litter collected in two treatment periods, significant differences in the number of mesophilic bacteria were found. The presence of pathogenic and potentially pathogenic bacilli on the body surface and in the intestines of young minks, from the mothers of both weigh groups were observed. Own research, which showed abundant growth of pure bacterial cultures from both the litter and dead bodies of young minks, may indicate a significant effect of bacterial factors on the health and survival of young minks in the perinatal period of these animals.

Słowa kluczowe:

minks, glucose, body condition

Clausen T.N., Dietz H.H., 2004. Wet kits in mink. A review. VIII International Scientific Congress in Fur Animal Production. The Netherlands, 15–18 September 2004.
Hunter D.B., Prescott J.G., 1991. Staphylococcal adenitis in ranch mink in Ontario. Can. Vet. J. 32, 354–356.
Hynes A.M., Rouvinen-Watt K., Armstrong D., 2004. Body condition and glycemic control in mink females during reproduction and lactation. Proc. VIII Int. Sci. Cong. Fur Anim. Prod.
The Netherlands, 15–18 September 2004. Scientifur 28(3), 79–86.
Järplid B., Mejerland T., 1998. Villous atrophy in the small intestine of mink kits with diarrhea. Scientifur 22, 2, 157–162.
Kopczewski A., Zdunkiewicz T., Wróblewska M., 1988. Zaburzenia w rozrodzie lisów w świetle badań bakteriologicznych wymazów z pochwy i worka napletkowego w latach 1985–1987.
Med. Wet., 44, 680–683.
Malicki K., Binek M., 2004. Zarys klinicznej bakteriologii weterynaryjnej. Tom I, SGGW, Warszawa.
Martino P.E., Villar J.A., 1990. A survey on perinatal mortality in young mink. Vet. Res. Comm. 14, 199–205.
Møller S.H., 2004. Management of health in mink. A HACCP plan for energy allowance during winter and gestation in order to control sticky kits. VIII International Scientific Congress in
Fur Animal Production. The Netherlands, 15–18 September 2004.
Polska Norma – PN-Z-19000-1. Jakość gleby, ocena stanu sanitarnego gleby.
Polska Norma – PN-ISO 21528-2. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania Enterobacteriaceae. Część 2: Metoda płytkowa.
Schneider R.S., Hunter D.B., 1993a. A survey of the causes of mortality in adult mink, with emphasis on the lactation period. Can. Vet. J. 34, 103–108.
Schneider R.S., Hunter D.B., 1993b. Mortality in mink kits from birth to weaning. Can. Vet. J. 34, 159–163.
Śmielewska-Łoś E., Klimentowski S., 1996. Śmiertelność osesków lisów hodowlanych w świetle badań bakteriologicznych. Med. Wet. 52, 397–399.
Vulfson. L., Pedersen K., Dietz H. H., Andersen T.H., 2002. Research on gut flora in mink with special attention to the occurrence of Escherichia coli and Staphylococcus intermedius. Dansk
Veterinaertidsskrift 85, 12, 5–10.
Vulfson L. Pedersen K., Chriel M., Andersen T. H., Dietz H.H., 2003. Assessment of the aerobic faecal microflora in mink (Mustela vison Schreiber) with emphasis on Escherichia coli and
Staphylococcus intermedius. Vet. Microbiol. 93, 235–245.

Opublikowane
2011-09-30Hanna Bis-Wencel 
Laboratory of Reproductive Biology, Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Monika Bryl 
Laboratory of Reproductive Biology, Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Marta Kowaleczko 
Laboratory of Reproductive Biology, Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Agnieszka Rowicka 
Laboratory of Reproductive Biology, Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Monika Matyaszczyk 
Laboratory of Reproductive Biology, Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.