Influence of amidrazones – 5-oxo-1,2,4-triazine derivative addition on the level of biochemical blood markers and chemical composition of turkey hens tissues

Katarzyna Ognik

Department of Biochemistry and Toxicology, Faculty of Biology and Animal Breeding, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Malwina Merska

Department of Biochemistry and Toxicology, Faculty of Biology and Animal Breeding, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The objective of this study was to determine the effect of 5-oxo-1,2,4- triazine derivative addition to water for turkey hens on the level of their biochemical blood markers and chemical
composition of their tissues. The study was conducted on 160 medium-heavy British United Turkey (BUT) 9 hens divided at random and equally into four groups, 40 turkey hens each (two replications × 20 birds). Since the 6th till the 16th weeks of life, the birds were kept in pens on straw litter. Group I served as a control (T0) and received drinking water without experimental additives. The turkey hens from experimental groups (T15, T30, T45) were administered three various doses of 5-oxo-1,2,4- triazine dissolved in 2 ml of ethanol with drinking water, i.e.: 15 μg kg b.w./day in group T15, 30 μg/kg b.w./day in group T30, and 45 μg/kg b.w./day in group T45. The additives examined were administered to the birds with drinking water for the period of 28 days. Four weeks of amidrazones derivative – 5-oxo-1,2,4- triazine – administration to the birds were followed by a two-week break in supplementation during which the turkey hens of all groups received only pure water for drinking. After this two-week-long period, the additives were again administered to the birds, in doses as at the beginning of the experiment. At the end of the 4th, 6th and 10th weeks of observations, blood was sampled from the wing vein of the birds for biochemical analyses. The biochemical assays were carried out for levels of: AST, ALT, ALP, TP, GLU, CHOL, HDL, TG, and macroelements (K+, Na+, Ca+2, Mg+2). On termination of rearing (16th week of life), the birds were slaughtered. The chemical composition of meat was determined in samples of breast, thigh, and shank muscles as well as in the liver. The application of various doses of 5-oxo-1,2,4- triazine derivative had no significant effect on the levels of the analyzed biochemical markers of turkey hens blood. An exception was the increased calcium content observed in the 11th week of life. The administration of 5-oxo-1,2,4- triazine to turkey hens from groups T15, T30 and T45 contributed to their better mean body weight gains (by ca. 6.4%) as compared to the control birds. The addition of various doses of 5-oxo-1,2,4- triazine to drinking water was observed to decrease the content of crude fat in breast muscles and in liver, which increases the dietetic value of turkey hens meat.

Słowa kluczowe:

turkey hens, blood, tissues, metabolic markers

AOAC, 2000. Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemist. EUA.
Czech A., Ognik K., 2010. Wpływ dodatku mieszaniny syntetycznych przeciwutleniaczy na wskaźniki metabolizmu u indyczek. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln., 544, 53–62.
Czech A., Ognik K., Chachaj R., 2010. Efficiency of synthetic antioxidants mixture additive in turkey hens’ diet. Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica, 28, 4, 1–7.
Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W., 2002. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Urban & Partner, Wrocław, 997.
Faruga A., Jankowski J., 2000. Indyki – hodowla i użytkowanie. PWRiL, Warszawa.
Krasnodębska-Depta A., Koncicki A., 2000. Fizjologiczne wartości wybranych wskaźników biochemicznych w surowicy krwi kurcząt brojlerów. Med. Wet., 56, 7, 456–460.
Krauze M., 2007. Influence of differential rations of 1,2,4-triasole derivative on the level of chosen blood indicators and rearing efficiency of slaughter turkey-hens. Annales UMCS, sec. DD,
Medicina Veterinaria, 62, 1, 8–14.
Krauze M., 2007a. Evaluation of elements composition in turkeys’ tissues after intake N3-amidrasones. Pol. J. Environ. Stud. 16, 3A, 160–162.
Makarski B., Zadura A., Kwiecień M., 2006. The effect of Cu-lysine chelate In turkeys diets on the results of slaughter analysis, chemical comopsition and the fatty AIDS profile tissues.
Acta Sci. Pol., Zootechnica, 5, 2, 57–66.
Makarski B., Makarska E., 2010. Effect of addition of Ca, Cu, Fe, Zn and lactic acid to drinking water of these elements in muscles of slaughter turkeys. J. Elemetol., 15, 1, 119–129.
Modzelewska-Banachiewicz B, Szcześniak Z., 2001. The influence of 1,2,4-triazole and 5-oxo-1,2,4-triazyne derivatives on some species of the human digestive tract microflora. Annales
UMCS, sec. DDD, Pharmacia, 14, 1, 9–11.
Normy żywienia drobiu, 2005. Wyd. IV zm. i uzup. PAN IFiZZ Jabłonna.
Ognik K., Sembratowicz I., 2009. Influence of different rates of new synthetised 5-oxo-1,2,4-triazyne derivative on some immunological and hematological indices of blood of turkey
hens. J. Apel. Anim. Res., 36, 235–237.
Ognik K., Sembratowicz I., Modzelewska-Banachiewicz B., 2004. Stężenie wybranych pierwiastków i aktywność enzymów antyoksydacyjnych we krwi indyczek otrzymujących Echinovit C
oraz pochodną 1,2,4-triazolu. J. Elementol., 9, 3, 445–449.
Pietrzak D., Mroczek J., Garbaczewska A., Florowski T., Riedel J., 2009. Wpływ wybranych dodatków do paszy o działaniu przeciwbakteryjnym na jakość mięsa i tłuszczu kurcząt. Med.
Wet., 65, 4, 268–271.
Sembratowicz I., 2004. Wpływ wyciągów ziołowych na wybrane wskaźniki krwi i efekty odchowu indyczek. Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica, 22, 43, 325–332.
Truchliński J., Krauze M., Modzelewska-Banachiewicz B., 2006. Wpływ dodatku czosnku i pochodnej 1,2,4-triazolu na poziom wybranych elementów mineralnych w surowicy krwi i tkankach
indyczek. Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica, 24, 47, 349–355.
Weisenger J., Bellorin-Font E., 1998. Magnesium and phosphorus. Lancet, 352, 391.
Wertelecki T., 2003. Wybrane makro- i mikroelementy w żywieniu drobiu. Najważniejsze mikroelementy. Indyk Pol., 5, 3, 4–19.

Opublikowane
2011-03-30Katarzyna Ognik 
Department of Biochemistry and Toxicology, Faculty of Biology and Animal Breeding, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Malwina Merska 
Department of Biochemistry and Toxicology, Faculty of Biology and Animal Breeding, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>