Concentration of testosterone in blood serum in roosters of the Polbar breed depending on age

Magdalena Gryzińska

Departament of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

Aneta Strachecka

Departament of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

Magdalena Krauze

Departament of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The aim of this study was to determine the level of testosterone in roosters of the Polbar breed at 8, 12 and 18 weeks of age. Testosterone concentration in blood serum was determined
in each of 50 roosters, using a device called Mini Vidas ® enzymatic method – fluorescent ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Steroid hormone – testosterone in roosters of the Polbar breed showed upward trends of the hormone in blood serum with the maturation of sexual organs responsible for its production. The increase in testosterone in roosters was rapid in each of the periods. It should be noted that roosters subjected to the experiment did not yet reach sexual maturation. The level of testosterone in the blood serum increased with the age of the roosters. Variability occurs in roosters affected by the substantial range of concentrations of testosterone.

Słowa kluczowe:

testosterone, roosters, Polbar

Gałuszkówna M., 1964. Wiadomości z anatomii i fizjologii ptaków, [In:] Drobiarstwo, ed. Potemkowska E., PWRiL, Warszawa, 77–79.
Lisowski M., Bednarczyk M., Kłosowska D., Elminowska-Wenda G., Maćkowiak P., Nogowski L. i Nowak K., 2003. Wpływ tamoksyfenu na koncentrację testosteronu we krwi i rozwój
tkanki jądrowej kogutów. Med. Wet. 59 (4), 344–347.
Lofts B., Massa, R. 1980. Male reproduction, [In:] Avian Endocrinology, eds. Nibbio B.J., Epple A., Stenson M. H., Academic Press, London, 418-419.
Opałka M., Kamińska B., Dusza L., 2008. Wpływ fitoestrogenów na oś regulacyjną podwzgórze – przysadka – gonady u samców ssaków. Med. Wet. 64 (2), 142–145.
Rząsa J., 2007. Regulacja rozrodu ptaków, [In:] Biologia rozrodu zwierząt, ed. Krzymowski T., UWM Olsztyn, 568–578.
Stunden C.E., Blum C.K, Cheng K.M., Rajamahendran R., 1998. Plasma testosterone profiles, semen characteristics, and artificial insemination in yearling and adult captive Mallard ducks
(Anas platyrhnchos). Poult. Sci. 77 (6), 882–887.
Sturkie P.D., 1970. Fizjologia ptaków. PWRiL Warszawa.
Turner C.D., Bagnara J.T., 1978. Endokrynologia ogólna. PWRiL Warszawa.

Opublikowane
2011-12-31Magdalena Gryzińska 
Departament of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
Aneta Strachecka 
Departament of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
Magdalena Krauze 
Departament of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora