Influence of hawthorn preparation administration as a fodder additive on antioxidation indicators in turkey hens

Jerzy Truchliński

Department of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Katarzyna Ognik

Department of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Katarzyna Rostek

Department of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The paper aimed at applying the hawthorn preparation Interactum crataegi at the dose of 0.35 ml/kg b.w./daily as an additive to drinking water for turkey hens. The study was carried out using 6-week-old turkey-hens of heavy BIG 6 type. Birds were divided into two groups: control and experimental, in which turkey hens were administered plant-origin hawthorn preparation in the amount of 0.35 ml/kg b.w./daily. For the whole experiment, birds had ad libitum standard full-dose mixtures (Provimi Polska) according to a program including 5 feeding periods. Superoxide dismutase and catalase activities, total antioxidant potential of a plasma, as well vitamin C and Fe, Zn, Cu contents were determined in turkey-hen's blood. The increase of the total antioxidant potential (FRAP) in experimental birds’ blood along with superoxide dismutase (SOD) activity were recorded at the end of the experiments. The superoxide dismutase activity increase was correlated with copper concentration increase.

Słowa kluczowe:

hawthorn preparation, antioxidation indices, turkey hens

Bartosz G., 1995. Druga twarz tlenu, PWN, Warszawa.
Berrtineto J., Iskander M., Labbe M.R., 2003. Copper deficiency induces the uregulation of the copper cheparona for Cu/Zn superoxide dismutase in weanling male rats, J. Nutr., 133 (1),
28–31.
Benzie I.F.F., Strain J.J., 1996. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of “antioxidant power” the FRAP assay. Anal. Biochem. 239, 70–76.
Czaja L., Gornowicz E., 2004. Wpływ udziału mieszanki ziół w paszy kurcząt brojlerów na wodochłonność i skład chemiczny mięśni. Rocz. Nauk. Zoot., 31, 1, 77–86.
Čermak P., Kladec J., Kinal S., Lad F., Fritz Z., Kolařova S. 1996. Zastosowanie biotechnologicznych dodatków paszowych AMP-50 i Biostrong-500 w mieszankach dla kurcząt brojlerów.
Biul. Nauk. Przem. Pasz. 35, 1, 59–66.
Dubińska Z., Faruga A. 1967. Pokrzywa jako pasza dla drobiu. Zesz. Nauk. WSR Olsztyn, 23, 4, 759–767.
Fabczak J., Szarek J, Głowacki J., 1998. Biostrong 500 w żywieniu kurcząt brojlerów. I. Zdrowotność i wyniki produkcyjne. Hod. Drob., 1, 64–65
Faruga A., 1996. Porównanie wyników odchowu indyków rzeźnych żywionych mieszankami paszowymi zawierającymi dodatek ziół. Katedra Drobiarstwa UWM, Olsztyn, 1–23.
Faruga A., Jankowski J., Sobina I., 1998. Jakość mięsa indyczek i indyków rzeźnych odchowywanych na różnych podłożach. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Zootechn., 31, 207–210.
Faruga A., Jankowski J., 1996. Indyki – hodowla i użytkowanie. PWRiL Warszawa.
Faruga A., Pudyszak K., 1999. Efektywność odchowu i jakość mięsa indyczek rzeźnych żywionych paszą z dodatkiem ziół. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 45, 349–357
Faruga A., Puchajda H. 2000. Efektywność odchowu indyków rzeźnych żywionych paszą z dodatkiem mieszanki ziołowej Biostrong 500. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 46, 297–303.
Fritz Z., Grela E., 1995. Zioła. [W:] Dodatki paszowe dla świń. M. Kotarbińska, E. Grela (red.), Inst. Fizj. i Żyw. Zw. PAN, 121.
Fritz Z., Kinal S., Schleicher A., 1990. Zioła jako komponent mieszanek paszowych dla kurcząt rzeźnych. Zesz. Nauk. Drob., 7, 31–39.
Fritz Z., Kinal S., Schleicher A., 1994. Wpływ podawania kurczętom brojlerom mieszanek z udziałem preparatu torfowego lub ziół na wskaźniki hematologiczne, dysekcyjne, histologiczne
i jakości mięsa. Zesz. Nauk. AR Wroc., Zoot., 39, 252, 59–71.
Fritz Z., Kinal S., Schleicher A. 1999. Ocena wybranych cech jakości tuszki i mięsa brojlerów otrzymujących do picia wyciągi ziołowe. Ann. Warsaw Agricult. Univ. SGGW, Anim. Sci.,
36, 211–215.
Fritz Z., Kinal S., Schleicher A., Jarosz L., Majdański F., 1992. Zastąpienie antybiotyku ziołami w mieszankach dla kurcząt rzeźnych. Rocz. Nauk. Zoot., Monogr. Rozpr., 31, 315–325.
Gehre M., Zbylut J., Włodarczyk A., 1999. Wybrane wskaźniki metabolizmu żelaza u krów z hypokurozą. Med. Wet. 4, 31–39.
Grela E., 2001. Wpływ mieszanek ziołowych w żywieniu tuczników na wzrost i cechy mięsa. Ann. UMCS sec. EE, Zootechnica, 9, 249–254.
Iris F., Benzie I.F.F., Strain J.J., 1996. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of “antioxidant power”. The FRAP assay. Anal. Biochem. 239, 50–56.
Kapica M., Kwiecień M., Puzio I., Bieńko M., Radzki R.P., Pawłowska M. 2006. Wpływ dodatku wybranych ziół na aktywność enzymów trawiennych u kurcząt rzeźnych. Med. Wet., 62 (9),
1046–1050.
Kinal S., Schleicher A., Fritz Z., 1998. Wpływ stosowania w mieszankach treściwych ziół o działaniu tonizującym i uspakajającym na wskaźniki fizjologiczne i jakość mięsa kurcząt
rzeźnych. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 350, 60–77.
Kleczkowski M., Kluciński W., Sikora J., Kasztelan R., 2004. Rola wybranych składników mineralnych w procesach oksydacyjnych organizmu. Med. Wet. 60 (30), 242–245.
Makarski B., Polonis A., 2001. Wpływ dodatku mieszanki ziołowej na zawartość elementów mineralnych w krwi i tkankach indyków. Biul. Magnezol., 6 (3), 304–309.
Mazanowski A., 2008. Dodatki ziół i wyciągów roślinnych w żywieniu drobiu. Hod. Drob., 2, 6–11.
Ognik K., Sembratowicz I., Modzelewska-Banachiewicz B., 2004. Stężenie wybranych pierwiastków i aktywność enzymów antyoksydacyjnych we krwi indyczek otrzymujących Echinowi C
oraz pochodną 1,2,4-triazolu. J. Element. 9, 3, 445–449.
Omaye S.T., Turnbull J.D., Sauberlich H.F., 1979. Selected methods for determination of ascorbic acid in animal cells, tissue and fluids. Meth. Enzymol., 62, 3–11
Schleicher A., Fritz Z., Kinal S., 1998. Zastosowanie wybranych ziół w mieszankach treściwych dla kurcząt rzeźnych. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 213–244.
Sembratowicz I., 2004.Wpływ wyciągów ziołowych na wybrane wskaźniki krwi i efekty odchowu indyczek. Ann. UMCS, sec. EE, Zootechnica, 22, 43, 323–325.
Truchliński J., Krauze M., Cendrowska Pinkosz M., Modzelewska-Banachiewicz B., 2006. Influence of garlic, syntetic 1,2,4-triazole derivative and herbat preparation Echinowi C on selected
induces of turkey-hens non-specific immunity. Pol. J. Vet. Sci., 9, 1, 51–55.
Truchliński J., Ognik K., Sembratowicz I., Smelkowska B. 2005a. Wpływ roślinnego preparatu Ginsengin 200 na wybrane wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi oraz efekty odchowu
indyczek. Ann. UMCS sec. EE, Zootechnica, 23, 45, 344–348.
Truchliński J., Smelkowska B., Ognik K., Sembratowicz I., 2005b. Wpływ beta-glukanu i ziela pokrzywy na wybrane wskaźniki krwi indyczek. Ann. UMCS sec. EE, Zootechnica, 23, 44, 336–341.
Wężyk S., Kołoszko Z., Młodkowski M., 1992. Wpływ dodatku do mieszanek dla kur suszu z płatków i koszyczków nagietka oraz lucerny na zabarwienie żółtek. Rocz. Nauk Rol. B.,
108, 1–2, 79–90.
Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz. Normy żywienia drobiu, 2005. S. Smulikowska, A. Rutkowski (red.). Instytut Żywienia Zwierząt PAN, Jabłonna.
Zięba M., 2005. Zioła w żywieniu drobiu, Pol. Drob., 2, 47–49.

Opublikowane
2010-06-30Jerzy Truchliński 
Department of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Katarzyna Ognik 
Department of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Katarzyna Rostek 
Department of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>