A study on warble infestation in horses from eastern Poland

Paweł Różański

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Dorota Różańska

Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Henryk Krukowski

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Anna Majewska

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

Parasites still remain a serious challenge in horse breeding as they not only endanger animal health but pose a threat to its life as well.
Out of the parasitic infections, warble infestation deserves a discussion as this group of para-sitic skin conditions is subclinical in its detriment and most frequently and adversely affects the development of a juvenile horse. This fact is related to the mechanism of parasite life cycle which induces extensive tissue damage during its development stage.
The present study revealed an increased Gasterophilus sp. warble fly burden in horse stom-achs, from 20.4% in the first 10 days of June up to 25.8% in the third 10 days’ period of this month. In I study period, male horses were shown to be affected by the invasion more often (24.16%), while in II period – females (33.3%).
The highest invasion extensivity was determined in II study period in horses aged 2–3 years (37.93%), whereas the least affected group appeared to be animals at 2–5 year of age examined in the first 10 days of June.

Słowa kluczowe:

horse, warble, Gasterophilus sp.

Agneessens J., Engelen S., Debever P., Vercruysse J., 1998. Gasterophilus intestinalis in Belgium. Wet. Parasitol. 77, 199–204.
Borgsteede FH. Van Beek G., 1998. Parasites of stomach and small intestine of 70 horses slaughtered in The Netherlands. Vet. Quarterly 20, 31–34.
Draber-Mońko A. 1978. Gzy (Diptera) pasożyty ssaków Polski. Monogr. Parazyt. PWN, Warszawa–Wrocław.
Drudge J.H., Lyons E.T., Want Z.N., Tolliver S.C., 1975. Occurrence of second and third instar of Gasterophilus intestinalis and Gasterophilus nasalis in stomachs of horses in Kentucky. Am. J. Vet. Res., 36, 1585–1588.
Hatch C., McCaughey W.J., O'Brien J.J., 1976. The prevalence of Gasterophilus intestinalis and G nasalis in horses in Ireland. Vet Rec., Apr 3; 98 (14), 274–276.
Edwards G.T., 1982. The prevalence of Gasterophilus intestinalis in horses Northern England and Wales. Vet Parasit. 11, 215–222.
Gawor J., 1995. Występowanie larw gza końskiego Gasterophilus ssp. u koni w gospodarstwach indywidualnych. Med. Wet. 51, 598–599.
Gawor J., 2002. Gzawica u koni. Mag. Wet. 70, 20–21.
Hass D.K., 1979. Equine parasitism. Vet. Med. Small Anim. Clin. 74, 980–988.
Lyon S., Stebbings H.C., Coles G.C., 2000. Prevalence of tapeworms, bots and nematodes in abattoir horses in south-west England. Vet. Record, 147, 456–457.
Lyons E.T., Tolliver S.C., Drudge J.H., Swerczek T.W., Crowe M.W. 1985. Prevalence of some internal parasites recovered at necropsy of Thoroughbreds born in 1998 in Kentucky. Am. J. Vet. Res. 46, 679–783.
Pawlas M., Sołtysiak Z., Nicpoń J., Nicpoń J., 2007. Występowanie i obraz patomorfologiczny gasterofilozy koni z północno-wschodniej Polski. Med. Wet. 63 (11), 1377–1381.
Principatio M. 1989. Observations on the occurence of five species, of Gasterophilus larvae in freeranging horses in Umbria, Central Italy. Vet. Parasit., 31, 173–177.
Reinemeyer C.R., Smith S.A., Gabel A.A., Herd R.P., 1984. The prevalence and intensity of internal parasites of horses in the USA. Vet. Parasit., 15, 75–83.
Stypuła J., Wieczorkowski S., Zdrodowska D., 1974. Gasterofiloza koni województwa białostockiego. Med. Wet. 11, 653–654.

Opublikowane
2008-09-30Paweł Różański 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Dorota Różańska 
Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Henryk Krukowski 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Anna Majewska 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora