Ocena przekazywania pisklętom brojlerów odporności matczynej na reowirusy i wirusy zakażnego zapalenia torby Fabrycjusza

Leszek Tymczyna

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Akademii Rolniczej w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Beata Trawińska

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Akademii Rolniczej w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Iwona Pijarska

Drobiarstwo Działy Specjalne Dębówka 1a, 05-530 Góra Kalwaria

Anna Chmielowiec-Korzeniowska

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Akademii Rolniczej w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

Celem badań było określenie odporności matczynej na reowirusy i wirusy zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza jednodniowych piskląt brojlerów pochodzących od matek uodpornionychna te choroby. Badania przeprowadzono w zarodowej fermie kur reprodukcyjnych. Oceną objęto 3 stada kurlinii Cobb i 2 stada – Ross oraz jednodniowe pisklęta brojlerów pochodzące od tych kur. W każdym ze stad przeprowadzono monitoring serologiczny testem ELISA, oceniając w surowicy krwi obecność przeciwciał przeciwko wirusom REO i IBD. Badane kury były szczepione według przyjętego programu profilaktycznego.Monitorowane jednodniowe pisklęta były wystarczająco zabezpieczone przeciwko wirusom REO i IBD, co wynika z prawidłowej odporności matczynej. Kury reprodukcyjne Cobb i Ross w 25 tygodniu życia odznaczały się zadowalającą odpornością przeciwko wymienionym wirusom, wykazując dość wysokie średnie miana geometryczne i niskie współczynniki zmienności. Efekty produkcyjne kur obejmujące nieśność , procent wylęgu i procent zapłodnień we wszystkich stadach były zbliżone.

Słowa kluczowe:

monitoring serologiczny, jednodniowe pisklęta, kury reprodukcyjne, przeciwciała, odporność poszczepienna i odporność matczyna

Czekaj H., Samorek-Salamonowicz E., Kozdruń W. 1998. Reowirusy ptasie. Medycyna Wet. 54, 452–454.
Heggen-Peay C. L., Qureshi M.A., Edens F.W., Sherry B., Wakenell P.S., O`Connell P.H., Schat K.A. 2002. Isolation of reovirus from poult enteritis and mortality syndrome and its pathogenicity
in turkey poylts. Avian Dis. 46, 32–47.
Herdt P., Jagdt E., Paul G., Van Colen S., Renard R., Destrooper C., van den Bosh G. 2005. Evaluation of the enzyme-linked immunosorbent assay for the detection of antibodies against
infectious bursal disease virus (IBDV) and the estimation of the optimal age for IBDV vaccination in broilers. Avian. Pathol. 34, 501–504.
Jackwood D.J., Sommer S.E. Odor E., 1999. Correlation of enzyme-linked immunosorbent assay titers with protection against infectious bursal disease virus. Avian Dis. 43, 189–197.
Karczewski W., Karpińska E., Minta Z., Czekaj H. 1983. Rozprzestrzenianie się zakażeń wirusowych w stadach rodzicielskich kur kierunku mięsnego. Mat. VII Kongresu PTNW, Lublin, 2,
665–666.
Kozdruń W., Samorek-Salamonowicz E., Rzedzicki J., Tokarzewski S., Boś M., Czekaj H. 2000. Status immunologiczny brojlerów kurzych w województwie lubelskim. Medycyna Wet. 56,
461–464.
Maciołek H., Olczyk B. 2000. Niektóre zagadnienia związane z występowaniem i zwalczaniem choroby Gumboro u kurcząt brojlerów. Pol. Drob. 5, 22–25.
Marquardt W.W., Johnson R.B., Odenwald W.F., Schlotthober B.A. 1980. An indirect enzymelinked immunosorbent assay (ELISA) for measuring antibadies in chickens infected with infectious
bursal disease virus. Avian Dis. 24, 375–379.
Minta Z., Daniel A., Bugajak P., Bartnicka B., Tomczyk G. 1999. Ocena statusu immunologicznego stad reprodukcyjnych kur w świetle monitoringu serologicznego. Mat. konf. „Ferma Drobiu”,
Gdynia, 23–25.
Szeleszczuk P., 1996. Zastosowanie monitoringu serologicznego w drobiarstwie. Mag. Drob., 1–2, 46–48.
Szeleszczuk P., Borzemska W., Karpińska E. 1996. Choroba Gumboro – procesy immunologiczne, zasady immunoprofilaktyki. Medycyna Wet. 52, 363–365.
Świerczewska E., Stępińska M., Niemiec J. 1999. Chów kur. SGGW Warszawa.
Trawińska B., Saba L., Tymczyna L. 2003. Status immunologiczny kur reprodukcyjnych w fermie drobiu. Medycyna Wet. 59, 243–246.
Trawińska B., Tymczyna L., Pijarska I. 2005. Comparison of the serological status of breeder hens of the commercial Cobb and Ross strains. Ann. Anim. Sci. 5, 327–333.
Wieliczko A., Mazurkiewicz M., Gaweł A. 1998. Zakażenia reowirusowe w stadach reprodukcyjnych kur typu mięsnego w świetle badań serologicznych. Mat. konf. „Rola reowirusów w patologii ptaków”, Wrocław, 36–39.
Wu C.C., Thiagarajan D., Lin T.L. 1998. ELISPOT assay for detection of antibody secreting cells to infectious bursal disease virus in chickens. Poultry Sci. 77, 662–665.
Pobierz

Opublikowane
2007-12-31Leszek Tymczyna 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Akademii Rolniczej w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Beata Trawińska 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Akademii Rolniczej w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Iwona Pijarska 
Drobiarstwo Działy Specjalne Dębówka 1a, 05-530 Góra Kalwaria
Anna Chmielowiec-Korzeniowska 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Akademii Rolniczej w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>