Pomiary biometryczne i wskaźniki wzrostu dzików pozyskanych w środkowo-wschodniej Polsce

Mirosław Karpiński

Katedra Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Piotr Czyżowski

Katedra Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The aim of this paper was to study the growth rate of wild boars living in Central-Eastern region of Poland. Totally, there were measured 195 wild boars hunted during hunting season 2003/2004. Biometrical measures were as follows: body weight, depth of chest, chest circumference, head length and total body length. The animal body structure index (BSI) was evaluated on the grounds of biometric measurements. All results were placed in nine weight classes. Comparing the development of the researched parameters in each weight classes, we can see clear differences in the increase of head length in the studied wild boars and other parameters. Diminished tamp increase of body weight, depth of chest and chest circumference in IV weight class accompanied the increase of head length. In other weight classes the increase body weight, depth of chest and chest circumference was reversely proportional to head length. In the other weight classes the growth of all examinated parameters was observed. The evaluated body structure index points that wild boars from the Central-Eastern region of Poland, along with the increase of body weight in first to fifth body weight classes, are characterized by more dynamic body length growth. Mature wild boars (6 to 9 body weight clas) are characterized by better development of front parts (periphery and depth of chest) in relation to the body length.


D r o z d L.: Biometryczne wskaźniki wzrostu dzików pozyskanych w makroregionie środkowo-wschodniej Polski. Ann. UMCS, EE, XIV, 42, 263–267, 1996.
F l o w e r C. W.: A review of density dependence in populations of large Mammals. Curr. Mamm., 1, 401–441, 1987.
G a l l o O r s i U., M a c c h i E., P e r r o n e A., D u r i o P.: Biometric data and growth rates of a wild boar population living in the Italian Alps. IBEX J. M. E. 3, 60–63, 1995.
M a t t i o l i S., P e d o n e P.: Body Growth in a confined wild boar population. IBEX J. M. E, 3, 64–65, 1995 a.
M a t t i o l i S., Pedone P.: Dressed versus undressed weight relationship in wild boars (Sus scrofa). IBEX J. M. E, 3, 72–73, 1995 b.
M o r e t t i M.: Biometric data and growth rates of a mountain population of wild boar (Sus scrofa L.), Ticino, Switzerland. IBEX J. M. E. 3, 56–59, 1995.
S z c z e p a ń s k i W., J a n i s z e w s k i P., K o l a s a S.: Biometric Characteristics of the Wild Boar (Sus strofa L.) from North-Eastern Poland. Baltic Forestry, 9 (2), 83–88, 2003.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Mirosław Karpiński 
Katedra Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Piotr Czyżowski 
Katedra Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora