Analysis of the arachnophobia level based on contact with spiders and the Fear of Spiders Questionnaire

Joanna Kapustka

Department of Animal Ethology and Wildlife Management, University of Life Sciences in Lublin
https://orcid.org/0000-0001-8175-7299

Damian Zieliński

University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy, Department of Animal Ethology and Wildlife Management, Akademicka 13, 20-950 Lublin
https://orcid.org/0000-0001-8175-7299

Patrycja Borowiec

University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy, Student Scientific Association of Animal Sciences and Bioeconomy, Section of Animal Therapy and Animal Care, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
https://orcid.org/0000-0002-3278-7966

Damian Gos

University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy, Student Scientific Association of Animal Sciences and Bioeconomy, Section of Animal Therapy and Animal Care, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
https://orcid.org/0000-0002-3671-2507

Wiktoria Czupryna

University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy, Student Scientific Association of Animal Sciences and Bioeconomy, Section of Animal Therapy and Animal Care, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
https://orcid.org/0000-0002-6890-9419


Abstrakt

Arachnofobia jest jedną z najczęściej występujących fobii w społeczeństwie. Przeprowadzone badanie było oparte na na ankiecie online i badaniu stacjonarnym. W ankiecie wzięło udział 364 respondentów. W pierwszej części uczestnicy określali swój subiektywny poziom lęku przed pająkami w skali Likerta (IOA), a drugą część stanowił kwestionariusz Fear of Spiders Questionnaire (FSQ). Niemal 50% respondentów zadeklarowało, że boi się pająków. Zaobserwowano pozytywną korelację pomiędzy poziomem IOA oraz FSQ. W badaniu stacjonarnym wzięło udział 7 kobiet. Przed badaniem wypełniły kwestionariusz z pierwszej części badania. W trakcie badania uczestnicy obserwowali trzy pająki i wylinkę, w tym czasie mierzony był poziom tętna. Średni wynik kwestionariusza FSQ wyniósł 103, a IOA od 5 do 7. Średni poziom tętna podczas kontaktu z pajakami wynosił 113 bpm. Kontakt z pająkiem był dla uczestników doświadczeniem stresującym, ale poziom tętna spadł do poziomu bazowego po około 5 min.

Słowa kluczowe:

stres, pająki, arachnofobia, Fear of Spiders Questionnaire

Adamczyk K., Adamczyk D., Wójcik R., Fałkowska U., Soroka E., 2018. Rzadkie fobie specyficzne – rodzaje i leczenie [Rare specific phobias – types and treatment]. Varia Med. 2(5), 423–429.

Bartoń J., Blaut A., 2011. Efektywność muzyki relaksacyjnej (klasycznej i wybranej samodzielnie) w terapii behawioralnej kobiet z arachnofobią [The effectiveness of classical and self-selected relaxing music in the behavioural treatment of women with arachnophobia]. Psychoterapia 4(159), 41–50.

Bernstein D.A., Allen G.J., 1969. Fear survey schedule (II): normative data and factor analyses based upon a large college sample. Behav Res Ther, 7, 403–407. https://doi.org/10.1016/0005-7967(69)90072-2 DOI: https://doi.org/10.1016/0005-7967(69)90072-2

Bilikiewicz A., 2011. Psychiatria – podręcznik dla studentów medycyny [Psychiatry – a textbook for medical students]. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, Poland, 748.

Binder F.P., Pöhlchen D., Zwanzger P., Spoormaker V.I., 2022. Facing your fear in immersive virtual reality: avoidance behavior in specific phobia. Front. Behav. Neurosci. 16, 827673. http://doi.org/10.3389/fnbeh.2022.827673 DOI: https://doi.org/10.3389/fnbeh.2022.827673

Bouchard S., Cote S., St-Jackues J., Robillard G., Renaud P., 2006. Effectiveness of virtual reality exposure in the treatment of arachnophobia using 3D games. Technol. Health Care 14, 19–27. DOI: https://doi.org/10.3233/THC-2006-14103

Choy Y., Fyer A.J., Lipsitz J.D., 2007. Treatment of specific phobia in adults. Clin. Psychol. Rev. 27, 266–286. http://doi.org/10.1016/J.CPR.2006.10.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cpr.2006.10.002

Cohen C.J., Muehl G.E., 1977. Human orcadian rhythms in resting and exercise pulse. Ergonomics. 20(5), 475–479. http://doi.org/10.1080/00140137708931656 DOI: https://doi.org/10.1080/00140137708931656

Cornelius R.R., Averill J.R., 1983. Sex differences in fear of spiders. J. Pers. Soc. Psychol. 45(2), 377–383. https://doi.org/10.1037/0022-3514.45.2.377 DOI: https://doi.org/10.1037/0022-3514.45.2.377

Granado L.C., Ranvauda R., Peláez J.R., 2007. A spiderless arachnophobia therapy: comparison between placebo and treatment groups and six-month follow-up study. Neural Plast. 10241. https://doi.org/10.1155/2007/10241 DOI: https://doi.org/10.1155/2007/10241

Gulla B., 2015. Wirtualne perspektywy praktyki psychologicznej. In: M. Wycocka-Pleczyk, B. Gulla, Człowiek zalogowany, vol. 4. Człowiek społeczny w przestrzeni Internetu [Virtual perspectives for psychological practice. In: M. Wycocka-Pleczyk, B. Gulla, The logged-in man, vol. 4. The social man in the Internet space]. Biblioteka Jagiellońska, Kraków, 116–127.

Hauke T.J., Herzig V., 2017. Dangerous arachnids – fake news or reality?. Toxicon 138, 173–183. https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2017.08.024 DOI: https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2017.08.024

Katkin E.S., Hoffman L.S., 1976. Sex differences and self-report of fear: a psychophysiological assessment. J. Abnorm. Psychol. 85(6), 607–610. DOI: https://doi.org/10.1037/0021-843X.85.6.607

Kim H.-G., Cheon E.-J., Bai D.-S., Lee Y.H., Koo B.-H., 2017. Stress and heart rate variability: a meta-analysis and review of the literature. Psychiatry Investig. 15(3), 235–245. https://doi.org/10.30773/pi.2017.08.17 DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2017.08.17

Landová E., Janovcová M., Štolhoferová I., Rádlová S., Frýdlová P., Sedláčková K., Frynta D., 2021. Specificity of spiders among fear- and disgust-eliciting arthropods: spiders are special, but phobics not so much. PLoS ONE 16(9), e0257726. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257726 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257726

Muris P., Merckelbach H., 1996. A comparison of two spider fear questionnaires. J. Behav. Ther. Exp. Psychiat. 27(3), 241–244. https://doi.org/10.1016/s0005-7916(96)00022-5 DOI: https://doi.org/10.1016/S0005-7916(96)00022-5

Mühlberge A., Sperber M., Wieser M.J., Pauli P., 2008. A virtual reality behavior avoidance test (vr-bat) for the assessment of spider phobia. J. Cyber. Ther. Rehabil. 1(2), 147–158. DOI: https://doi.org/10.1037/t71548-000

Polák J., Sedláčková K., Janovcová M., Peléšková S., Flegr J., Vobrubová B., Frynta D., Landová E., 2022. Measuring fear evoked by the scariest animal: Czech versions of the Spider Questionnaire and Spider Phobia Beliefs Questionnaire. BMC Psychiatry 22, 18. https://doi.org/10.1186/s12888-021-03672-7 DOI: https://doi.org/10.1186/s12888-021-03672-7

Prokop P., Tolarovičová A., Camerikn A.M., Peterková V., 2010. High school students’ attitudes towards spiders: a cross‐cultural comparison. Int. J. Sci. Educ. 32(12), 1665–1688. https://doi.org/10.1080/09500690903253908 DOI: https://doi.org/10.1080/09500690903253908

Skokan E.G., Herman B.E., 1999. Bites that poison: a tale of spiders, snakes, and scorpions. Contemp. Pediatr. 16(8), 41.

Skotnicka M., Mitas A.W., 2014. About the measurement methods in music therapy. In: E. Pietka, J. Kawa, W. Wieclawek (ed.), Information Technologies in Biomedicine, vol. 4. Advances in Intelligent Systems and Computing 284. Springer, Cham, 203–214. https://doi.org/10.1007/978-3-319-06596-0_19 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-06596-0_19

Szymanski J., O’Donohue W., 1995. Fear of Spiders Questionnaire. J. Behav. Ther. Exp. Psychiatry 26, 31–34. https://doi.org/10.1016/0005-7916(94)00072-T DOI: https://doi.org/10.1016/0005-7916(94)00072-T

Wawrzała P., Kciuk M., Kopeć M., 2020. Zastosowanie bezprzewodowego czujnika tętna w systemie biofeedback. In: J. Roj (ed.), Metrologia naukowa, normatywna i przemysłowa. Wybrane zagadnienia [The use of a wireless heart rate sensor in the biofeedback system. In: J. Roj (ed.), Scientific, normative and industrial metrology. Selected issues]. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 340.

Wittchen H.U., Jacobi F., Rehm J., Gustavsson A., Svensson M., Jönsson B., Olesen J., Allgulander C., Alonso J., Faravelli C., Fratiglioni L., Jennum P., Lieb R., Maercker A., van Os J., Preisig M., Salvador-Carulla L., Simon R., Steinhausen H.C., 2011. The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. Eur. Neuropsychopharmacol. 21, 655–679. https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2011.07.018 DOI: https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2011.07.018

Woody S.R., McLean C., Klassen T., 2005. Disgust as a motivator of avoidance of spiders. J. Anxiety Disord. 19, 461–475. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2004.04.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2004.04.002

Żołnowski M., Lebiedź J., 2014. Wspomaganie leczenia fobii za pomocą zanurzenia w rzeczywistość wirtualną. In: Procceedings of ICT Young 2014. IV Konferencja Studentów i Doktorantów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Automatyki I Robotyki [Supporting the treatment of phobias through immersion in virtual reality. In: Procceedings of ICT Young 2014. 4th Conference of Students and Doctoral Students of Electronics, Telecommunications, Computer Science, Automation and Robotics], Gdańsk, 1–6.


Opublikowane
2023-12-15Joanna Kapustka 
Department of Animal Ethology and Wildlife Management, University of Life Sciences in Lublin https://orcid.org/0000-0001-8175-7299
Damian Zieliński 
University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy, Department of Animal Ethology and Wildlife Management, Akademicka 13, 20-950 Lublin https://orcid.org/0000-0001-8175-7299
Patrycja Borowiec 
University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy, Student Scientific Association of Animal Sciences and Bioeconomy, Section of Animal Therapy and Animal Care, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland https://orcid.org/0000-0002-3278-7966
Damian Gos 
University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy, Student Scientific Association of Animal Sciences and Bioeconomy, Section of Animal Therapy and Animal Care, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland https://orcid.org/0000-0002-3671-2507
Wiktoria Czupryna 
University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Animal Sciences and Bioeconomy, Student Scientific Association of Animal Sciences and Bioeconomy, Section of Animal Therapy and Animal Care, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland https://orcid.org/0000-0002-6890-9419Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora