Wpływ socjalizacji na możliwość przeprowadzania testów behawioralnych u owiec

Kamila Janicka

Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska
https://orcid.org/0000-0001-8891-5384

Jacek Sokołowski

Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska
https://orcid.org/0000-0003-4848-203X


Abstrakt

Celem badań była ocena wpływu socjalizacji z człowiekiem na możliwość przeprowadzenia testów oceniających rozwiązywanie problemów u owiec. Badania przeprowadzono na 30 owcach rasy świniarka, w wieku od 2 do 8 lat. Owce utrzymywano w systemie alkierzowo-pastwiskowym. Obserwacje obejmowały 3 próby, w trzech kolejnych dniach dla każdej owcy. Analizowano zachowania owiec podczas przebywania w arenie testowej: eksploracja i podejście do znajdujących się elementów wyposażenia. Eksperyment przeprowadzono na grupach owiec o niskim (G1) i wysokim (G2) stopniu socjalizacji. Badanie wykazało, że środowisko testowe stanowiło duże wyzwanie dla owiec z grupy G1, dlatego nie były w stanie ukończyć zadania z sukcesem.

Słowa kluczowe:

zdolności kognitywne, rozwiązywanie problemów, owce, socjalizacja

Ashton B.J., Ridley A.R., Edwards E.K., Thornton A., 2018. Cognititve performance is linked to group size and affects fitness in Australian magpies. Nature 554(7692), 364–367. https://doi.org.10.1038/nature25503 DOI: https://doi.org/10.1038/nature25503

Baragli P., Vitale V., Paoletti E., Sighieri C., Reddon A.R., 2011. Detour behaviour in horses (Equus caballus). J Ethol. 29, 227–234. https://doi.org.10.1007/s10164-010-0246-9 DOI: https://doi.org/10.1007/s10164-010-0246-9

Briefer E.F., Haque S., Baciadonna L., McElligott A.G., 2014. Goats excel at learning and remem-bering a highly novel cognitive task. Front Zool. 11(20). https://doi.org/10.1186/1742- DOI: https://doi.org/10.1186/1742-9994-11-20

-9994-11-20

Coulon M., Nowak R., Peyrat J., Chandèze H., Boissy A., Boivin X., 2015. Do lambs perceive regular human stroking as pleasant? Behavior and heart rate variability analyses. PLoS ONE. 10(2), e0118617. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118617 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118617

Destrez A., Coulon M., Deiss V., Delval E., Boissy A., Boivin X., 2013. The valence of the long-lasting emotional experiences with various handlers modulates discrimination and generalization of individual humans in sheep. J. Anim. Sci. 91, 5418–5426. https://doi.org/ 10.2527/jas.2012-5654 DOI: https://doi.org/10.2527/jas.2012-5654

Doyle R.E., 2017. 4 – Sheep cognition and its implications for welfare. Advances in Sheep Welfare. Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition. Woodhead Publishing, 55–71. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100718-1.00004-2 DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100718-1.00004-2

Dwyer C.M., 2009. Welfare of sheep: providing for welfare in an extensive environment. Small Rumin. Res. 86, 14–21. https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2009.09.010 DOI: https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2009.09.010

Guesdon V., Nowak R., Meurisse M., Boivin X., Cornilleau F., Chaillou E., Lévy F., 2016. Behavioral evidence of heterospecific bonding between the lamb and the human caregiver and mapping of associated brain network. Psychoneuroendocrinology 71, 159–169. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2016.05.020 DOI: https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2016.05.020

van Horik J.O., Gangley E.J.G., Whiteside M.A., Madden J.R., 2017. Differential participation in cognitive tests is driven by personality, sex, body condition and experience. Behav. Processes. 134, 22–30. https://doi.org/10.1016/j.beproc.2016.07.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.beproc.2016.07.001

Johnson-Ulrich L., Holekamp K.E., Hambrick D.Z., 2020. Innovative problem-solving in wild hyenas is reliable across time and context. Sci. Rep. 10, 13000. https://doi.org/10.1038/ s41598-020-69953-5 DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-69953-5

Langbein J., Nürnberg G., Manteuffel G. 2004. Visual discrimination in learning in dwarf goats and associated changes in heart rate and heart rate variability. Physiol. Behav. 82, 601–609. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2004.05.007 DOI: https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2004.05.007

Mastellone V., Scandurra A., D’Aniello B., Nawroth C., Saggese F., Silvestre P., Lombardi P., 2020. Long-term socialization with humans affects human-directed behavior in goats. Animals 10, 578. https://doi.org/10.3390/ani10040578 DOI: https://doi.org/10.3390/ani10040578

Meehan C.L., Mench J.A., 2007. The challenge of challenge: can problem solving opportunities enhance animal welfare? App. Anim. Behav. Sci. 102, 246–261. https://doi.org/10.1016/ j.applanim.2006.05.031 DOI: https://doi.org/10.1016/j.applanim.2006.05.031

Mendl M.,1999. Performing under pressure: stress and cognitive function. Appl. Anim. Behav. Sci. 65, 221–244. https://doi.org/10.1016/S0168-1591(99)00088-X DOI: https://doi.org/10.1016/S0168-1591(99)00088-X

Morton A.J., Avanzo L., 2011. Executive decision-making in the domestic sheep. PLoS ONE, 6(1), e15752. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0015752 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0015752

Nowak R., Boivin X., 2015. Filial attachement in sheep: similarities and differences between ewe-lamb and human-lamb relationships. App. Anim. Behav. Sci. 164, 12–28. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2014.09.013 DOI: https://doi.org/10.1016/j.applanim.2014.09.013

Rosenberger K., Simmler M., Langbein J., Keil N., Nawroth C., 2021. Performance of goats in a detour and a problem-solving test following long-term cognitive test exposure. R. Soc. Open Sci. 8, 210656.8. https://doi.org/10.1098/rsos.210656 DOI: https://doi.org/10.1098/rsos.210656

Rowell M.K., Pillay N., Rymer T.L. 2021. Problem solving in animals: Proposal for an ontogenetic perspective. Animals 11, 866. https://doi.org/10.3390/ani11030866 DOI: https://doi.org/10.3390/ani11030866

Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development dated December 14, 2016 on the minimum requirements to apply to the institution and the minimum requirements for the care of animals kept at the institution (Dz.U. 2016 poz. 2139) [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku (Dz.U. 2016 poz. 2139)].

Schwabe L., Wolf O.T., Oitzl M.S., 2010. Memory formation under stress: quantity and quality. Neurosci. Biobehav. Rev. 34, 584–591. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2009.11.015 DOI: https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2009.11.015

Siebert K., Langebein J., Schön P.-C., Tuchscherer A., Puppe B., 2011. Degree of social isolation affects behavioural and vocal response patterns in dwarf goats (Capra hircus). Appl. Anim. Behav. Sci. 131, 53–62. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2011.01.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.applanim.2011.01.003

Sokołowski J., Janicka K., Rozempolska-Rucińska I., 2022. Wpływ poziomu strachu na behawior pokarmowy owiec. Med. Weter. 78(11), 577–580. http://dx.doi.org/10.21521/mw.6693 DOI: https://doi.org/10.21521/mw.6693

Valenchon M., Lévy F., Prunier A., Moussu C., Calandreau L., Lansade L., 2013. Stress modulates instrumental learning performances in horses (Equus caballus) in interaction with temperament. PLos ONE 8(4), e62324. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0062324 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0062324

Wat K.K.Y., Banks P.B., McArthur C., 2020. Linking animal personality to problem-solving performance in urban common brushtail possums. Anim. Behav. 162, 35–45. https://doi.org/ 10.1016/j.anbehav.2020.01.013 DOI: https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2020.01.013

Zulkifli I., 2013. Review of human-animal interactions and their impact on animal productivity and welfare. J. Anim. Sci. Biotechnol. 4, 25. https://doi.org/10.1186/2049-1891-4-25. DOI: https://doi.org/10.1186/2049-1891-4-25


Opublikowane
2023-05-18Kamila Janicka 
Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0001-8891-5384
Jacek Sokołowski 
Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0003-4848-203XLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora