Porównanie składu chemicznego olejku eterycznego pozyskanego przez hydrodestylację ziela kłosowca meksykańskiego [Agastache mexicana (Kunth.) Link. & Epling.] z wykorzystaniem aparatów Derynga oraz Clevengera

PAULA JADCZAK

Department of Genetics, Plant Breeding and Biotechnology, West Pomeranian University, of Technology in Szczecin, Słowackiego str. 17, 71-434 Szczecin, Poland

KAMILA BOJKO

Department of Horticulture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Słowackiego str. 17, 71-434 Szczecin, Poland

ANETA WESOŁOWSKA

Institute of Chemistry and Environmental Protection, West Pomeranian University of Technology, al. Piastów 42, 71-065 Szczecin, Poland


Abstrakt

Kwitnące ziele Agastache mexicana (Kunth.) Link. & Epling. zostało zebrane, wysuszone w warunkach naturalnych i poddane destylacji w celu pozyskania olejku eterycznego. Zostały użyte metody destylacji: hydrodestylacja w aparacie Derynga i w aparacie Clevengera. Wyizolowane olejki poddano analizie GC-MS. Do głównych związków w analizowanych olejkach należały: pulegon (47,77–49,48%), limonen (15,45–15,93%) i cis-menton (12,25–12,89%). Stwierdzono, że metoda destylacji nie miała istotnego wpływu na skład jakościowy i ilościowy olejku eterycznego Agastache mexicana (Kunth.) Link. & Epling.

Słowa kluczowe:

Agastache mexicana (Kunth.) Link. & Epling., metoda destylacji, olejek eteryczny

Estrada-Reyes R., Hernández E.A., Garcia-Argáez A., Hernández M.S., Linares E., Bye R., Heinze G., Martinez-Vázques M., 2004. Comparative chemical composition of Agastache mexicana subsp. mexicana and A. mexicana subsp. xolocotziana. Biochem. Syst. Ecol. 32, 685–694.

González-Ramírez R., González-Trujano M.E., Pellicer F., López-Muñoz F.J., 2012. Anti-nociceptive and anti-inflammatory activities of the Agastache mexicana extracts by using several experimental models in rodents. J. Ethanopharmacol. 142, 700–705.

http://webbook.nist.gov/chemistry/.

Ibarra-Alvarado C., Rojas A., Mendoza S., Bah M., Gutiérrez D.M., Hernández-Sandoval L., 2010.Vasoactive and antioxidant activities of plants used in Mexican traditional medicine for the treatment of cardiovascular diseases. Pharm. Biol. 48, 732–739.

Juárez Z.N., Hernández L.R., Bach H., Sánchez-Arreola E., Bach H., 2015. Antifungal activity of essential oils extracted from Agastache mexicana ssp. xolocotziana and Porophyllum linaria against post-harvest pathogens. Ind. Crops Prod. 74, 178–182.

Linares, E., Flores B., Bye R., 1995, Plantas medicinales de Mexico: Usos y remedios tradicionales, 2nd ed. Centro de Tecnologia Electronica e Informatica (CETEI) el Instituto de Biologia de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (IB-UNAM), Mexico.

Madaleno I.M., 2007. Ethno-Pharmacology in Latin America, an alternative to the globalization of the practices of cure. Cuad. Geogr. 41, 61–95.

Myadelets M.A., Vorobyeva T.A., Domrachev D.V., 2013. Composition of the essential oils of some species belonging to genus Agastache Clayton ex Gronov (Lamiaceae) cultivated under the conditions of the Middle Ural. Chem. Sustain. Dev. 21, 397–401.

Omidbaigi R., Mahmoodi M., 2004. Effect of irrigation regimes on the essential oil content and composition of Agastache foeniculum. J. Essent. Oil Bear. Plants 7, 190–194.

Farmakopea Polska VI, 2002. PTF, Warszawa, p. 151.

Farmakopea Polska VIII, 2008. PTF, Warszawa, t. 1, p. 229–230.

Suchorska-Tropiło K., Pióro-Jabrucka E., 2004. Morphological, developmental and chemical analysis of the chosem Agastache species. Ann. Wars. Agric. Univ., Hortic. Landsc. Ar-chit. 25, 25–31.

Svoboda K.P., Gough J., Hampson J., Galambosi B., 1995. Analysis of essential oils of some Agastache species grown in Scotland from various seed sources. Flavour Fragr. J. 10, 139–145.

Wesołowska A., Grzeszczuk M., Jadczak D., 2015. Influence of Distillation Method on the Content and Composition of Essential Oil isolated from Summer Savory (Satureja hortensis L.). J. Essent. Oil Bear. Plants 18 (1), 215–221.

Zielińska S., Matkowski A., 2014. Phytochemistry and bioactivity of aromatic and medicinal plants from genus Agastache (Lamiaceae). Phytochem. Rev. 13, 391–416.

Opublikowane
2017-03-28PAULA JADCZAK 
Department of Genetics, Plant Breeding and Biotechnology, West Pomeranian University, of Technology in Szczecin, Słowackiego str. 17, 71-434 Szczecin, Poland
KAMILA BOJKO 
Department of Horticulture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Słowackiego str. 17, 71-434 Szczecin, Poland
ANETA WESOŁOWSKA 
Institute of Chemistry and Environmental Protection, West Pomeranian University of Technology, al. Piastów 42, 71-065 Szczecin, PolandLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora