Wpływ ręcznego przerzedzania zawiązków na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany 'Szampion'

Magdalena Kapłan

Abstrakt

Badania przeprowadzono w latach 2001–2003 na Wyżynie Sandomierskiej. W doświadczeniu oceniano wzrost i plonowanie drzew odmiany 'Szampion' po zastosowaniu ręcznego przerzedzania, które polegało na pozostawieniu określonej liczby zawiązków na drzewie po opadzie czerwcowym. Wykazano, że przerzedzanie zawiązków miało istotny wpływ na plonowanie. W warunkach Wyżyny Sandomierskiej uzyskano bardzo obfite plonowanie odmiany 'Szampion' (średnio 60,6–113,4 ton owoców z 1 ha). Najwyższe plony uzyskano z drzew kontrolnych i z drzew, na których pozostawiono po 150 zawiązków. Wzrost
i produktywność drzew zależały od wieku i podkładki.

Słowa kluczowe:

wzrost, plonowanie, przerzedzanie ręczne, podkładka

Czynczyk A., Treder W., Kelle J., Kiełkiewicz M. 2001. Wpływ liczby zawiązków na drzewach odmiany 'Lobo' na M.9 na jakość owoców i przemienność owocowania. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac. Skiern., 9: 161–166.
Krzewińska D., Basak A., Mika A. 2002. Następcze kwitnienie kilku odmian jabłoni jako efekt regulowania zawiązywania owoców. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, sec. EEE Hortic., 10: 221–227.
Krzewińska D., Basak A., Mika A. 1999. Wpływ liczby zawiązków owocowych na drzewie na plon i jakość jabłek w czasie zbioru i po przechowywaniu. Zesz. Nauk. Akad. Roln. im. H. Kołłątaja Krak. Ogrod., 351, 66: 179–184.
Ostrowska K., Zdzieszyńska-Mazurczak R. 2001. Wpływ podkładki na wzrost i plonowanie młodych drzew jabłoni odmiany 'Jonagold'. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac. Skiern., 9: 95–100.
Poniedziałek W. 1996. Regulowanie przemiennego owocowania jabłoni. XVI Międzynarodowe Seminarium Sadownicze Limanowa ’96, Sad Karłowy 2: 141–144.
Skrzyński J., Poniedziałek W. 1998. Ocena wzrostu i owocowania odmiany 'Jonagold' na podkładkach słabo rosnących. Zesz. Nauk. Akad. Roln. im. H. Kołłątaja Krak. Ogrod., 333, 57: 597–602.
Weber H.J. 1996. Przerzedzanie zawiązków owocowych. XVI Międzynarodowe Seminarium Sadownicze Limanowa ’96, Sad Karłowy 2: 129–133.
Wieniarska J., Basak A., Szember E., Murawska D. 2000. Ocena plonowania i jakości owoców odmian 'Szampion' i 'Jonagold' po przerzedzaniu zawiązków owocowych. Zesz. Nauk. Akad. Roln. im. H. Kołłątaja Krak. Ogrod., 364: 287–291.
Williams M.W. 1994. Factors influencing chemical thinning und update on new chemical thinning agents. Compact Fruit Tree, 27: 115–122.
Pobierz

Opublikowane
2005-05-20Magdalena Kapłan Licencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora