Wpływ mikoryzacji na wzrost i plonowanie bazylii

ANDRZEJ BOROWY

Department of Vegetable Crops and Medicinal Plants University of Life Sciences in Lublin, St. Leszczyńskiego str. 58, 20-068 Lublin

MARIOLA MATELA

Department of Vegetable Crops and Medicinal Plants University of Life Sciences in Lublin, St. Leszczyńskiego str. 58, 20-068 LublinAbstrakt

Ośmiotygodniową doniczkowaną rozsadę bazylii typu zielonolistnego oraz odm. Opal posadzono w polu 21 maja, a będące w pełni kwitnienia rośliny zebrano 3 sierpnia. Bezpośrednio przed sadzeniem system korzeniowy roślin był szczepiony grzybami mikoryzowymi za pomocą szczepionki „Vaxi-Root”. Rośliny szczepione rosły wolniej i podczas zbioru ich wysokość, średnica łodygi oraz świeża masa były mniejsze. Mikoryzacja nie miała wpływu na powietrznie suchą masę roślin, długość i szerokość liści, liczbę rozgałęzień pędu ani na zawartość suchej masy, cukrów ogółem, cukrów prostych, kwasów fenolowych, olejku eterycznego oraz aktywność antyoksydacyjną DPPH w świeżych liściach bazylii. Wpływ mikoryzacji na zawartość antocyjanów, chlorofilu i kwasu L-askorbinowego był zależny od typu bazylii.

Słowa kluczowe:

wzrost roślin, sucha masa, cukry, antocyjany, chlorofil, olejek eteryczny

Azcón-Aguilar C., Barea J.M., 1997. Applying mycorrhiza biotechnology to horticulture: significance and potentials. Sci. Hort. 68, 1–24.

Chen J.H., Ho C.T., 1997. Antioxidant activities of caffeic acid and its related hydroxycinnaminic acid compounds. J. Agric. Food Chem. 45, 2374–2378.

Copetta A., Lingua G., Berta G., 2006. Effects of three AM fungi on growth, distribution of glandular hairs, and essential oil production in Ocimum basilicum L. var. genovese. Mycorrhiza 16, 485–494.

Golcz A., Bosiacki M., 2008. Reakcja tymianku właściwego (Thymus vulgaris L.) na wzrastające dawki azotu oraz zabieg szczepienia grzybami mikoryzowymi. J. Res. Appl. Agric. Eng. 53, 3, 72–74.

Górka W., 2004. Leśnicy i ogrodnicy o mikoryzie. Szkółkarstwo, 2, 36–38.

Głuszek S., Sas-Paszt L., Sumorok B., Derkowska E., 2008. Wpływ mikoryzy na wzrost i plonowanie roślin ogrodniczych. Post. Nauk Rol. 6, 11 – 22.

Hemavathi V.N., Shivakumar B.S., Suresh C.K., Earanna N., 2006. Effect of Glomus fasciculatum and plant-growth-promoting rhizobacteria on growth and yield of Ocimum basilicum. Karnataka J. Agric. Sci. 19, 1, 17–20.

Księżniak A., 2001. Perspektywy wykorzystania grzybów mikoryzowych (AM i EM) w szkółkarstwie roślin użytkowych i ozdobnych. Mat. VII Konf. Nauk. Szkółk. „Szkółkarstwo ozdobne na progu nowego millenium”, Wyd. ISiK, Skierniewice, 48–58.

Kubiak J., 2005. Mikoryzacja roślin i aplikacja szczepionek mikoryzowych. Probl. Inż. Rol. 2, 25–32.

Miłkowska K., Strzelecka H., 1995. Flos Hibisci – identification methods and evaluating the material. Herba Pol. 41 (1), 11–16.

Nowak J., 2007. Effects of cadmium and lead concentrations and arbuscular mycorrhiza on growth, flowering and heavy metal accumulation in scarlet sage (Salvia splenders Sello ‘Torreador’). Acta Agrobot. 60, 1, 79–83.

Nowak J., 2009. Effects of mycorrhization and phosphorus nutrition on nutrient uptake, growth and flowering of China aster (Callistephus chinensis L. Nees) cultivated on ebb-and-flow benches. Acta Agrobot. 62, 1, 77–81.

Rashmi K.R., Earanna N., Vasundhara M., 2008. Influence of biofertilizers on growth, biomass and biochemical constituents of Ocimum gratissimum L. Biomed. 3, 2, 123–130.

Toussaint J.P., Kraml M., Nell M., Smith S.E., Smith F.A., Steinkellner S., Schmiderer C., Vierheilig H., Novak J., 2008. Effect of Glomus mosseae on concentrations of rosmarinic and coffeic acids and essential oil compounds in basil inoculated with Fusarium oxysporum f. sp. basilica. Plant Pathology 57, 6, 1109–1116.

Toussaint J.P., Smith F.A., Smith S.E., 2007. Arbuscular mycorrhizal fungi can induce the production of phytochemicals in sweet basil irrespective of phosphorus nutrition. Mycorrhiza 17, 4, 291–297.

Opublikowane
2012-12-30ANDRZEJ BOROWY 
Department of Vegetable Crops and Medicinal Plants University of Life Sciences in Lublin, St. Leszczyńskiego str. 58, 20-068 Lublin
MARIOLA MATELA 
Department of Vegetable Crops and Medicinal Plants University of Life Sciences in Lublin, St. Leszczyńskiego str. 58, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora