Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ nawożenia dolistnego Alkalinem PK w uprawie żeń-szenia amerykańskiego

Barbara Kołodziej
Abstrakt

Żeń-szeń amerykański (Panax quinquefolium L.) jest znaną rośliną leczniczą posiadającą właściwości adaptogenne, immunostymulujące oraz przeciwdziałające starzeniu się. W czteroletnim doświadczeniu polowym zlokalizowanym na piasku gliniastym lekko pylastym badano wpływ nawożenia dolistnego 0,33% Alkalinem PK 10:20 (nawozem dolistnym o bardzo wysokim pH – 11.5) oraz Alkalinem łącznie z fungicydami na plony i parametry morfologiczne roślin żeń-szenia amerykańskiego.
Dwukrotna w ciągu każdego z czterech lat uprawy aplikacja Alkalinu PK oraz Alkalinu z fungicydami pozytywnie wpłynęła na parametry jakościowe korzeni, łodyg i liści oraz na masę owoców i nasion żen-szenia. Spowodowała także ograniczenie porażenia roślin przez grzyby chorobotwórcze, a w konsekwencji przyczyniła się do zachowania większej liczby roślin w kolejnych latach wegetacji. Dokarmianie Alkalinem spowodowało wzrost zawartości fosforu i potasu w tkankach roślin.

Słowa kluczowe:

żeń-szeń amerykański, Panax quinquefolium L., nawożenie dolistne

Berbeć S., Andruszczak, S., Łusiak, J., Sapko, A., 2003. The effect of Atonik and Ekolist foliar application on yields and quality of thyme. Acta Agroph. 85, 305–311.
Court W., Reynolds, B., Hendel, J., 1996. Influence of root age on the concentration of ginsenosides of American ginseng (Panax quinquefolium). Can. J. Plant Sci., 76, 853–855.
Ginseng pest control recommendations, 2001. Publ. 610. Min. Agr., Food Rural Affairs, Ontario, Canada, 1–60.
Ginseng production guide for commercial growers – 2003, 2003. British Columbia Ministry of Agriculture, Food and Fisheries, Canada, 1–225.
Jabłoński K., 2002. The advantages of potato foliair fertilization with microelements. Ziemn. Pol. 2, 22–29.
Konsler T.R., Shelton J.E., 1990. Lime and phosphorus effects on American ginseng; I. Growth, soil fertility and root tissue nutrient status response. J. Amer. Soc. Hort. Sci., 115(4), 570–574.
Kołodziej B., 2004. The effect of Atonik and foliar fertilization on American ginseng (Panax quinquefolium L.) yielding and raw material quality. Annales UMCS, sec. E, 59(1), 157–162.
Kołota E., Osińska M. 1994. Suitability of Ekolist for foliar fertilization in field production of vegetables. Biul. Warz. 65, 49–65.
Li T.S.C., 1995. Asian and American ginseng – a review. HortTech. 5(1), 27–34.
Li T.S.C., Utkhede R.S., 1993. Pathological and non-pathological diseases of ginseng and their control. Current Topics in Bot. Res., 1, 101–113.
Li T.S.C., Wardle D., 2002. Seasonal fluctuations of Lear and root weight and ginsenoside contents of 2-, 3-, and 4-year-old American ginseng plants. HortTech., 12(2), 229–232.
Magdziak R., Kołodziej B., 2003. The effect of foliar fertilization of American ginseng (Panax quinquefolium L.) in three following years of vegetation. Acta Agroph. 85, 319–329.
Mengel K., 2002. Alternative or complementary role of foliar supply in mineral nutrition. Acta Hort. 594, 33–43.
Osińska M., Kołota E., 1998. Utilization of Ekolist in foliar nutrition of field vegetable crops grown at different nitrogen rates. Folia Univ. Agric. Stetin. 190 Agricultura 72, 247–252.
Pastucha A., Kołodziej B., 2005. Microbial communities in the soil from forest-grown American ginseng. Acta Agrobot., 58(2), 179–188.
Pastucha A., Kołodziej B., 2007. The healthiness of American ginseng after the application of mineral mulch and different methods of plant protection. EJPAU, http://www.ejpau.media.pl.
Pięta D., Berbeć S., 1997. Fungal diseases of American ginseng (Panax quinquefolium L.). An-nales UMCS, sec. EEE, 5, 19–225.
Proctor J.T.A., 1994. Ginseng production issues for the 21st century. Proc. of the International Ginseng Conference, Vancouver, 17–23.
Savage J., 1991. American ginseng culture in the arid climates of British Columbia. Korean J. Ginseng Sci., 15(1), 41–73.
Smythe, S.R., Bailey W.G., Skretkowicz A.L., 1988. Correlations among morphological charcteristics of Panax quinquefolium plants grown in British Columbia, Canada. Korean J. Ginseng Sci. 12(2),145–152.
Sobolewski J., Robak J., Ostrowska A., 2005. The possibility of complex protection of fields tomatoes against late blight, early blight and bacterial speck including biostimulators of resistance. Progress Plant Prot. 45(2), 1091–1094.

Opublikowane
21-03-2008Barbara Kołodziej Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.