Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Analiza struktur organizacji i działalności niektórych stowarzyszeń agroturystycznych w Polsce

Elżbieta Wielgosz

Katedra Mikrobiologii Rolniczej Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland

Adam Szember

Katedra Mikrobiologii Rolniczej Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland


Abstrakt

The objective of the investigation was to observe the effect of selected plants on the number and activity of soil microorganisms. Soil samples for analyses were collected from the rhizosphere, and control samples were taken from fallow soil. The total number of bacteria and the total number of fungi as well as the number of ammonification bacteria and the number of lipolytic bacteria were determined by using dilution plate technique. The number of cellulolytic bacteria and the number of nitrifying bacteria were determined on the basis of the titre. The most probable number of bacteria was taken from Mc Crady tables. The respiratory activity was measured on the basis of the quantity of emitted CO2 according to Rühling et al. The highest respiratory activity was stated under Sida heramphrodita and Helianthus tuberosus. In general, more CO2 was emitted in autumn, which is the period of increased mineralization of organic matter in soil. Both vetch and chickling vetch, despite their acid reaction, were found to stimulate the development of ammonification, nitrifying, cellulolytic, and lipolytic bacteria. The highest total number of bacteria and the relatively high number of fungi were stated in the soil under these plants. The smallest number of fungi was stated in the fallow soil. Thus, the relation of bacteria to fungi was the highest there. Kaszubska vetch and chickling vetch proved to the most positive effect on the soil microbial communities studied. They may therefore be used to improve the biological activity of degraded soils.

Słowa kluczowe:

soil microorganisms, rhizosphere soil, number of bacteria, activity of bacteria, vetch, chickling vetch, Sida hermaphrodita, Helianthus tuberosus, osier

Pobierz

Opublikowane
22-12-2006Elżbieta Wielgosz 
Katedra Mikrobiologii Rolniczej Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
Adam Szember 
Katedra Mikrobiologii Rolniczej Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.