Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wykorzystanie chlorofilu do oceny pobrania i strawności składników pokarmowych na pastwisku

Antoni Lipiec

Instytut Żywienia Zwierząt, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland

Agnieszka Skałecka

Instytut Żywienia Zwierząt, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland


Abstrakt

Two experiments involving 8 adult ewes were carried out. In experiment No. 1 the sheep were fed  exclusively on the pasture, whereas in the second experiment  the green forage was supplied to sheep individually in feeding racks, to compare the roughage intake values to the results obtained using markers-based evaluation. In the studies, the double indicator method was applied, using the following markers: internal – chlorophyll and external – chromium oxide (Cr2O3). To evaluate potential changes of chlorophyll concentration in the samples, it was established three times: directly after sample collection, in the sample chilled to 0–4 centigrade  and in the frozen sample. The average amount of dry matter consumed by all the sheep, established by weighing  did not differ significantly from the amount assessed on the basis of chlorophyll A. The differences between  the dry matter consumption related to 1 kg of BW0,75 in the experiments No. 1 and No. 2 resulted from the experimental animals weight gain during the studies. The sensitivity of chlorophyll A as a marker helpful for nutrients digestibility  trials was also satisfactory. It stems from directional changes of digestibility coefficients, related to changes in the chemical composition of examined pasture roughage.

Słowa kluczowe:

chlorophyll, pasture, sheep, dry matter intake, nutrients digestibility

Pobierz

Opublikowane
27-12-2006Antoni Lipiec 
Instytut Żywienia Zwierząt, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
Agnieszka Skałecka 
Instytut Żywienia Zwierząt, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.