Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Powierzchnia gospodarstw a baza paszowa i pogłowie bydła w specjalistycznych gospodarstwach mlecznych

Halina Lipińska

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland

Julian Gajda

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland


Abstrakt

Results presented in the paper refer to the influence of the increasing area of agricultural areas in specialized dairy farms on the share of green lands, sowing structure and cattle population. In total, 18 farms divided into three area groups were analyzed on average: I – 20.5 ha, II – 31.1 ha, III – 47.2 ha. Green lands covered 42.4%, 46.0% and 52.3% of agricultural area, respectively. Cereals mainly for concentrated fodder and in part for trade cover 72.9%, 44.0% and 62.5% of arable land area, respectively. The area of maize cultivated for silage increased quite systematically (20.3%, 42.3% and 37.5%). Changes of particular cultivation plant group areas are associated with the cattle population. The stock size increases along with the increase of arable land area (21.0, 38.7 and 58.3 animals, on average), which gives 0.94; 1.15 i 1.14 of LU per 1 ha of agricultural lands, and cow percentage in particular group herds is at similar level 62.6, 66.2 and 59.3%, respectively. Uniform fodder area per 1 large counting unit (LU) of cattle (0.61; 0.65 i 0.61) in groups did not significantly range. Studies upon the effects of fodder production intensification and their influence on natural environment are advisable.

Słowa kluczowe:

cattle population, dairy farms, fodder area, temporary green use

Pobierz

Opublikowane
27-12-2006Halina Lipińska 
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
Julian Gajda 
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>