Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Przyrodnicze i krajobrazowe walory przydrożnych zbiorowisk roślinnych Lubelszczyzny

Wanda Harkot

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland

Teresa Wyłupek

Wydział Nauk Rolniczych, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość

Zbigniew Czarnecki

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland


Abstrakt

The aim of the study was to catalogue the plants at sides of the Lublin region roads (local, regional and national) and to evaluate their natural and landscape advantages. Within the areas of 50–100 m2 characterised by a similar species composition and of similar seat conditions the flora lists were prepared and the percent of the given species was determined. In total, 215 species were distinguished, including 36 grass species, 27 papilionaceous ones, 1 fern, 1 horsetail as well as 160 taxons from other botanical families. Bio-indicative evaluation of habitat conditions at the studied roadsides was carried out on the basis of ecological index for the distinguished taxons (L, T, K, W, Tr, R, D and H). It was found that colourful plant communities at roadsides of the Lublin region are a necessary esthetic element for a landscape through seasons.


Pobierz

Opublikowane
28-12-2006Wanda Harkot 
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
Teresa Wyłupek 
Wydział Nauk Rolniczych, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
Zbigniew Czarnecki 
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora