Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Przydatność wybranych gatunków traw i roślin motylkowatych do biologicznej rekultywacji składowisk popiołów paleniskowych

Jacek Antonkiewicz

Katedra Chemii Rolnej, Akademia Rolnicza w Krakowie al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland

Adam Radkowski

Katedra Łąkarstwa, Akademia Rolnicza w Krakowie al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland


Abstrakt

Ash disposal sites should be covered by a vegetation mantle immediately after they have been formed in order to protect them against water and wind erosion and to ensure an aesthetic view of the countryside. The vegetal cover of scarps and terraces of disposal sites and ash heaps plays a most important role in biological reclamation of disposal site. Botanical composition was affected by the kind of used waste. Utilization of municipal sludge was beneficial for tall fescue (Festuca arundinacea) growth, whereas the use of ash was more advantageous for red fescue (Festuca rubra). Among all sown plants tall fescue (Festuca arundinacea) was the most susceptible species to biological recultivation of furnace ash fertilized with sludge. A high diversification of reclamation mixture yielding depending on sludge and ash dose was found. The yield of reclamation mixture ranged between 0.15 and 11.81 t/ha-1, depending on the object. The highest reclamation mixture yield was generated on the object where sludge was used with ash in 3/4:1/4 weight ratio, and the lowest was obtained on the object where only ash addition was applied.


Pobierz

Opublikowane
28-12-2006Jacek Antonkiewicz 
Katedra Chemii Rolnej, Akademia Rolnicza w Krakowie al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
Adam Radkowski 
Katedra Łąkarstwa, Akademia Rolnicza w Krakowie al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora