Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Poszukiwanie modelu kształcenia dla kierunku studiów gospodarka przestrzenna

WIESŁAW WAŃKOWICZ

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

HALINA LIPIŃSKA

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin


Abstrakt

Pytanie o model kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna jest pytaniem o rolę absolwentów kierunku w użytkowaniu i kształtowaniu przestrzeni. Rola i zadania absolwentów wynikają z systemu zarządzania przestrzenią, będącego efektem interakcji pomiędzy obowiązującymi regulacjami prawnymi, rozwojem społeczno-gospodarczym oraz kulturą użytkowania przestrzeni. Nauka umożliwia opisywanie i wyjaśnianie zjawisk przestrzennych, ale użytkowanie przestrzeni jest efektem rozwoju cywilizacyjnego. Złożoność gospodarki przestrzennej prowadzi do tworzenia wielu wariantów programów studiów, a te integrowane są przez ramy kwalifikacji. Ramy kwalifikacji określają zakres wiedzy i umiejętności absolwentów, co pozwoliło na uruchomienie studiów inżynierskich, magisterskich i podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Pozostaje jedynie poszerzenie oferty o studia doktoranckie.

Słowa kluczowe:

gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne i regionalne, model kształcenia

Pobierz

Opublikowane
24-04-2017WIESŁAW WAŃKOWICZ 
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
HALINA LIPIŃSKA 
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>