Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ gęstości siewu na budowę łanu i plon ziarna pszenicy jarej

Marian WesołowskiCezary Kwiatkowski

Abstrakt

The aim of the research was to define the influence of both sowing density and agricultural level on the canopy structure and the yield of spring wheat cultivated in loessial soil conditions of Central Lubelszczyzna region. The field experiment was conducted from 2000 to 2002. Two factors were taken into consideration: I. The sowing norm (the number of epigeal grains per 1 m2) 350, 450 and 550; II. The level of agrotechnical practices – standard and intensive. It was proved that the higher density sowing of spring wheat (550 kernels per 1 m2) had a positive effect on the emergences and amount of spring wheat. Subsequently, it led to a considerable increase in the grain yield of the cereal plant. The spring wheat canopies were differentiated by their height. The increased density of sowing led to the decreased frequency of the highest plants in the canopy. The canopy was characterised by high productivity of ears and the highest frequency in grain yield formation. Intensive agricultural level increased the proliferacy of spring wheat ears belonging to all levels of canopy height.


Pobierz

Opublikowane
08-06-2004Marian Wesołowski 
Cezary Kwiatkowski Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>