Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ udziału komponentów mieszanek bobiku z pszenicą jarą na plon i zawartość związków chemicznych w biomasie mieszanki

Feliks CeglarekDanuta BuraczyńskaAnna PłazaRobert Rudziński

Abstrakt

A field experiment was carried out in the years 1996–1998 at the Experimental Farm in Zawady, on the very good rye complex soil of quality class IVa. The experiment was established in a random blocks design in three replications. Varied partcipation of faba bean (0, 25, 50,
75, 100%) and spring wheat (100, 75, 50, 25, 0%) in the mixtures was the experimental factor. The aim of the study was to determine the yielding and changes in the nutrient content in the biomass of the mixtures of faba bean and spring wheat intended to be entirely used as feedstuff, respective to the participation of components. The following characteristics were studied: the yield of dry matter, the yield of total protein, the content of crude protein, crude fat, crude fibre, crude ash and niterogen free extract. The dry matter and total protein yield as well as the content of nutrients in the biomass varied according to the participation of components in the mixture. However, there was no significant influence of the participation of components on the weeding of the sown area. The highest dry matter yield was obtained in the case of the mixture with 50-percent faba bean and spring wheat whereas the total protein yield was highest in the case of the treatment with 75 and 100-percent participation of faba bean. Increased participation of faba bean was followed by an increase in the content of total protein, crude fibre and crude ash and reduction in the content of crude fat and nitrogen free extract compounds.


Pobierz

Opublikowane
08-09-2004Feliks Ceglarek 
Danuta Buraczyńska 
Anna Płaza 
Robert Rudziński Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>