Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wrażliwość konidii promieniowców w różnych fazach kiełkowania na jony kadmu i miedzi

Małgorzata Adamska

Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Śląski, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice

Lesław Badura

Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Śląski, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice

Aleksandra Smyłła

Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Śląski, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice

Elżbieta Wielgosz

Katedra Mikrobiologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w LublinieAbstrakt

The effect of heavy metals on microorganisms was studied considering various as-pects. Although the effect of heavy metals belonging to the grey and black groups on the vegetation forms is commonly known, the knowledge of their effect on germinating conidia is insufficient. The studies aimed to determine the effect of cadmium (5 µg/ml) and copper (200 µg/ml) ions on the germination process of streptomycetes conidia. A wild type strain was selected, and the germina-tion process of the conidia was observed using a light microscope and measuring absorbency by a nephelometer. The results are presented in tables and figures. Given the data one may found that cadmium ions inhibited germination of conidia when they were added to a medium after 0 or 2 hours of the incubation time. The later introduction of cadmium ions to the medium did not show significant effect on the germination process. In contrast, copper ions introduced at the tested concentration did not affect this process.

Słowa kluczowe:

Streptomycetes conidia, ions of cadmium and copper

Abbas A., Edwards C. 1989. Effects of metals on range of Streptomyces specis. Applied & Environmental Microbiology, 55, 8, 2030-2034.
Angle J.S., Chaney R.L. 1989. Cadmium resistance screening in nitrilo-triacetate buffered minimal media. Applied & Environmental Microbiology, 55, 8, 2101-2104.
Babich H., Stotzky G. 1977. Sensitivity of various bacteria, including actinomycetes, and fungi to cadmium and the influence pf pH on sensitivity. Applied & Environmental Microbiology, 38, 3, 681-695.
Badura L. 1997. Metale ciężkie w ekosystemach lądowych a ekotoksykologia. W: Drobnoustroje w środowisku. Ed. W. Barabasz, Katedra Mikrobiologii AR w Krakowie.
Badura L. 1999. Polityka ekologiczna - szanse i zagrożenia. W: Chemia, dydaktyka, ekologia, metrologia IV, 1-2, 12-1.
Badura L., Piotrowska-Seget Z. 2002. Heavy metals in the environment and their impact on soil microorganisms. Chem. i Inż. Ekol. 7, 11, 1136-1142.
Badura L., Rusecka J., Smyłła A. 1979. Oddziaływanie soli cynku i miedzi na drobnoustroje gleby, Cz. II. Reakcja promieniowców z rodzaju Streptomyces. Acta Biologia, 7, 100-104.
Doyle R.I. 1989. How cell walls of Gram-positive bacteria interact with metal ions. Metal ions and bacteria, Ed. T. I. Beveridge, R.I. Doyle; A. Wiley - Interscience Publ., New York-Singapore.
Hardisson C., Salas J. 1981. Early biochemical events during the germination of Streptomyces spores. Biological, biochemical and biomedical aspect of Actinomycetes, Acad. Press, Inc.
Huber F., Pieper R., Mertz F. 1987. Sporulation of Streptomyces roseosporus in submerged culture. J. Indust. Microbiol. 2, 235-241.
Markiewicz Z. 1993. Struktura i funkcja osłon komórkowych. PWN, Warszawa.
Smyłła A. 1995. Comparison of reaction of Streptomyces strains to cadmium and copper ions. Polish J. Environ. Sci. 4/4, 71-73.
Smyłła A. 1995. Effects of selected heavy metals ions on Streptomyces in presence of various nitrogen sources. Archiwum Ochrony Środowiska, 3/4, 191-196.
Smyłła A., Mroczkowska-Bender E. 1991. Influence of cadmium ions on Streptomyces strains, Acta Microbiol. Pol. 1/2, 51-58.
Srinivasan M.C., Laxman R.S., Deshpande M.V. 1991. Physiology and nutritional aspects of actinomycetes on overview. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 7, 171-184.
Pobierz

Opublikowane
31-12-2002Małgorzata Adamska 
Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Śląski, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
Lesław Badura 
Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Śląski, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
Aleksandra Smyłła 
Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Śląski, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
Elżbieta Wielgosz 
Katedra Mikrobiologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w LublinieLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora